Scroll Top

[:en]

About ATG Access

Partner

ATG Access Ltd is a leading manufacturer of hostile vehicle mitigation bollards, road blockers & barriers, protecting everything from driveways to airports.

ATG_ACCESS Logo

Our security solutions are innovated by passionate engineers. Supported by a dynamic business culture which has been empowering employees for the last thirty years. This environment allows ideas to grow and expectations to be exceeded.

ATG Access exists to ensure that clients are not just getting ‘one-size fits all’ security commodities. Our solutions consider realistic threat profiles and operational requirements whilst not compromising on site aesthetics.

ESCO is a Master Distributor and Local Manufacturing Partner for Asia.

https://www.atgaccess.com/

[:kr]
ABOUT US

ESCO 는 전문적인 시청각 및 적대적 완화 솔루션 영역에서 통합 기술 솔루션 및 서비스에 대한 귀하의 요구에 대한 해답입니다.

ESCO 소개

AV 산업의 시스템 통합 업체가 제공하는 통합 기술 솔루션 및 서비스에 대한 필요성은 급속하게 성장하는이 경제에서 가장 중요해졌습니다. ESCO는 AV 분야의 선도적 인 시스템 통합 업체 중 하나이자 30 년 이상 통합 기술 솔루션 공급 업체로서 기존 프로세스를 향상시키기 위해 맞춤형 솔루션을 개발하고 설계하는 데 간결한 방법 론적 접근 방식을 사용합니다. 기술에 대한 광범위한 전문 지식을 갖춘 당사는 유명한 기술 파트너와 협력하여 사용자 경험을 향상시키는 방식으로 고급 솔루션을 제공합니다. 지능적이고 혁신적이며 단순하게 유지합니다. 우리는 조직과 이해 관계자가 커뮤니케이션 및 협업을위한 기술 사용에있어 성취감을 얻도록합니다.

ESCO는 동남아시아의 대규모 네트워크에서 운영되며 GPA에 대한 글로벌 제휴, AV 분야의 글로벌 전문가 및 통합 통신 기술을 통해 전 세계 파트너와 협력하여 세계적 수준의 기술 솔루션 및 서비스를 제공합니다.

통합 기술 솔루션을 제공하는 ESCO의 역량과는 별도로, 우리는 조직이 적대적인 위협으로부터 인프라를 보호하는 데 도움이되는 강력한 물리적 보안 조치를 구현합니다. 우리는 물리적 보안을위한 건설적인 조치를 제공하기 위해 적대적 차량 완화 산업을 전문으로하는 파트너를 아웃소싱하고 협력합니다.

당사의 비즈니스 구조 및 전략 기능은 파트너 및 고객의 요구에 맞게 맞춤화 된 최신 통합 기술 솔루션을 제공함으로써 파트너 및 고객과의 관계 성장을 촉진합니다. AV 업계에서 훌륭한 협업 문화와 지식이 있더라도 우리는 끊임없이 변화하는 AV 환경에서 최고가되고 관련성을 유지하기 위해 지속적으로 벤치마킹합니다.

250

아시아 전역의 직원 <p>어디에서나 우수한 서비스를 제공하는 전문가 팀 </p>

13

지사 / 국가 <p>아시아 전역에 위치하며 GPA에 글로벌 제휴를 맺고 있습니다. </p>

28

2019 년 매출 <p>2020 년 싱가포르에서 가장 빠르게 성장하는 기업으로 선정 </p>

5000

만족 한 고객 <p>현재까지 5000 개 이상의 프로젝트 완료 </p>

[:TH]
ABOUT US

ESCO is the answer to your needs for integrated technology solutions and services in the realm of professional audio-visual , unified communication , integrated security and hostile mitigation solutions.

About ESCO

ESCO helps organisations and their stakeholders achieve fulfilment in their investments in technology by integrating solutions tailored to their unique needs in a way that enhances user experience, keeping it intelligent, innovative and simple.

We do this by harnessing our combined skills with professionalism and passion, challenging our limits, to expand our horizons, ushering in growth and prosperity for our families.

As a purveyor of integrated technology solutions for over 30 years, we work with renowned technology partners to provide world-class solutions.

ESCO operates across a large network in Asia with offices in 13 Countries, with our Head Office in Singapore. Esco is a part of the Techno Horizon Group of Companies (hyperlink). As the Regional Business Unit of GPA (hyperlink), Esco offers a Global footprint enabling better outcomes for our clients with standardization, speed, simplicity and scalability.

250

staff across asia <p>Team of professionals delivering excellence </p>

13

offices <p>Located across Asia</p>

53

revenue in 2020 <p>Listed as Singapore Fastest Growing Companies in 2019, 2020, 2021</p>

5000

satisfied clients<p>Completed over 5000 projects to date</p>

[:vi]
ABOUT US

ESCO là giải pháp hàng đầu về công nghệ tích hợp hệ thống âm thanh hình ảnh, kết nối chuyên nghiệp.

Về chúng tôi

Với xu hướng phát triển nhanh chóng của ngành kinh tế, nhu cầu về các giải pháp và dịch vụ công nghệ AV hướng đến sự hiện đại, nhanh chóng, tiện lợi  ngày càng trở nên quan trọng. Hiểu rõ tầm quan trọng này, ESCO – một trong số các đơn vị tích hợp hệ thống AV hàng đầu thế giới, với hơn 30 năm kinh nghiệm – luôn cố gắng hàng ngày nhằm đem đến các dịch vụ tư vấn, thiết kế và thi công giải pháp phù hợp đáp ứng nhu cầu thẩm mĩ cũng như công nghệ của khách hàng. Với thế mạnh chuyên môn công nghệ, chúng tôi kết hợp với các đối tác công nghệ lớn trên thế giới đem đến giải pháp nâng cao trải nghiệm người dùng một cách đơn giản, hiện đại và sáng tạo. Đồng thời, chúng tôi cũng luôn đảm bảo các bên liên quan có thể khai thác tối đa hiệu quả của giải pháp.

ESCO có mạng lưới hoạt động phủ khắp Đông Nam Á, kết hợp với các chi nhanh GPA trên toàn cầu đã giúp ESCO xây dựng được mối liên kết giữa các chuyên gia hàng đầu  cũng như các thương hiệu trên toàn thế giới đảm bảo công nghệ luôn được cập nhật thường xuyên.

Ngoài cung cấp các giải pháp công nghệ tích hợp, ESCO cũng triển khai các phương án bảo mật an toàn giúp các tổ chức bảo vệ cơ sở hạ tầng khỏi những nguy cơ bên ngoài. Chúng tôi làm việc với các đơn vị đối tác chuyên nghiệp, cung cấp đến khách hàng giải pháp bảo vệ vật lý cho khách hàng.

ESCO được xây dựng và cấu trúc với chiến lược tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ bền chặt với khách hàng và đối tác bằng việc cung cấp các giải pháp toàn diện đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng. Các thành viên ESCO luôn liên tục trau dồi và học hỏi đảm bảo luôn luôn cập nhật những xu thế, giải pháp mới nhất và hiện đại nhất trên thế giới.

[:]