Scroll Top

[:en]

ELMO
MA – 1

VISUALISERS

New approach to STEM Learning

Intuitively designed for the most immersive STEM experience, the MA-1 STEM-CAM opens up a world of endless learning possibilities in the K-12 classroom. The MA-1 is our first Android-based document camera, with a multi-touch screen for navigation. This gives users the ability to browse the web and access educational apps over Wi-Fi or using a wired network connection.

The MA-1 also comes with built-in Miracast wireless display connectivity and a built-in battery. These features allow educators to move about the classroom to directly engage with students, without having to be tethered to their desks.

ELMO Visualizer MA-1
ELMO Visualizer MA1-Zoom HD

16x Zoom in Full HD

The MA-1 offers 16x digital zoom at 1080p Full HD.

ELMO MA-1

Simple Connectivity Options

The MA-1 comes with HDMI out(Type A), HDMI In (Type A), RGB Out (D-sub 15p), USB (Type A) x 2, USB (Type B), Ethernet (RJ-45), Audio Out (3.5mm Stereo), Audio In (3.5mm Stereo), W-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n – 2.4GHz & 5GHz) and Miracast wireless display technology.

ELMO Visualizer MA 1 Multi touchscreen

Multi Touch Screen

The MA-1 features a five-inch multi-touch screen for navigation a compatible with HID-compliant input devices.

Android Visualisers

Powered by Android™

The MA-1 is powered by Android™ to offer support for a wide range of educational apps, opening up a world of learning without ever needing additional equipment. Android is a trademark of Google LLC.

12elmo MA 1 Visualizer - battery

Built in Battery

With 3hrs of continuous battery life you’ll never have to worry about charging during a lesson.

ELMO Visualizer MA-1 Flexible

Flexible

The MA-1 is equipped to twist, bend, and fold, making it one of the most flexible document cameras in the ELMO lineup.

[:en]ELMO MA-1[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO Visualizer MA-1
ELMO Visualizer MA-1
ELMO Visualizer MA 1 Multi touchscreen
ELMO Visualizer -MA-1
ELMO Visualizer MA-1-Built In Battery
ELMO Visualizer MA-1 ELMO Visualizer MA-1 ELMO Visualizer MA 1 Multi touchscreen ELMO Visualizer -MA-1 ELMO Visualizer MA-1-Built In Battery
Powered by Android
5″ Touch screen Built-in
Annotation App and QR Reader Pre-Installed
Direct Internet Connection (Wired or Wireless)
Pass-Through Function (HDMI)
Built-in Battery (Up to 2h50m)
Wireless Connection to Miracast Compatible Display Device

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:kr]
VISUALISERS

ELMO
MA – 1

New approach to STEM Learning

Intuitively designed for the most immersive STEM experience, the MA-1 STEM-CAM opens up a world of endless learning possibilities in the K-12 classroom. The MA-1 is our first Android-based document camera, with a multi-touch screen for navigation. This gives users the ability to browse the web and access educational apps over Wi-Fi or using a wired network connection.

The MA-1 also comes with built-in Miracast wireless display connectivity and a built-in battery. These features allow educators to move about the classroom to directly engage with students, without having to be tethered to their desks.

ELMO Visualizer MA-1

16x Zoom in Full HD

The MA-1 offers 16x digital zoom at 1080p Full HD.

ELMO MA-1

Simple Connectivity Options

The MA-1 comes with HDMI out(Type A), HDMI In (Type A), RGB Out (D-sub 15p), USB (Type A) x 2, USB (Type B), Ethernet (RJ-45), Audio Out (3.5mm Stereo), Audio In (3.5mm Stereo), W-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n – 2.4GHz & 5GHz) and Miracast wireless display technology.

Multi Touch Screen

The MA-1 features a five-inch multi-touch screen for navigation a compatible with HID-compliant input devices.

Android Visualisers

Powered by Android™

The MA-1 is powered by Android™ to offer support for a wide range of educational apps, opening up a world of learning without ever needing additional equipment. Android is a trademark of Google LLC.

12elmo MA 1 Visualizer - battery

Built in Battery

With 3hrs of continuous battery life you’ll never have to worry about charging during a lesson.

Flexible

The MA-1 is equipped to twist, bend, and fold, making it one of the most flexible document cameras in the ELMO lineup.

[:en]ELMO MA-1[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO Visualizer MA-1
ELMO Visualizer MA-1
ELMO Visualizer MA 1 Multi touchscreen
ELMO Visualizer -MA-1
ELMO Visualizer MA-1-Built In Battery
ELMO Visualizer MA-1 ELMO Visualizer MA-1 ELMO Visualizer MA 1 Multi touchscreen ELMO Visualizer -MA-1 ELMO Visualizer MA-1-Built In Battery
Powered by Android
5″ Touch screen Built-in
Annotation App and QR Reader Pre-Installed
Direct Internet Connection (Wired or Wireless)
Pass-Through Function (HDMI)
Built-in Battery (Up to 2h50m)
Wireless Connection to Miracast Compatible Display Device

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:vi]
Máy chiếu

ELMO
MA -1

Cách thức mới trong phương pháp học STEM

Được thiết kế trực quan nhằm phục vụ trải nghiệm STEM phong phú nhất, MA-1 STEM-CAM mở ra khả năng học tập vô hạn trong lớp học K-12. MA-1 là máy chiếu vật thể dựa trên Android đầu tiên của chúng tôi, với màn hình cảm ứng đa điểm để điều hướng. Công cụ giúp người dùng có thể mở trình duyệt web và truy cập các ứng dụng giáo dục qua wifi hoặc kết nối mạng dây.

MA-1 được tích hợp kết nối màn hình không dây Miracast và tích hợp pin. Những tính năng này cho phép giáo viên di chuyển trong lớp học để tương tác trực tiếp với học sinh mà không cần phải đứng cố định tại bàn.

ELMO Visualizer MA-1
ELMO Visualizer MA1-Zoom HD

16x Zoom trong Full HD

MA-1 cung cấp 16x digital zoom với 1080p Full HD

ELMO Visualizer MA-1 Multi connections

Tuỳ chọn kết nối đơn giản

MA-1 đi kèm với đầu ra HDMI (Loại A), Đầu vào HDMI (Loại A), Đầu ra RGB (D-sub 15p), USB (Loại A) x 2, USB (Loại B), Ethernet (RJ-45), Audio Out (3.5mm Stereo), Audio In (3.5mm Stereo), W-Fi (IEEE 802.11 a / b / g / n – 2.4GHz & 5GHz) và công nghệ hiển thị không dây Miracast.

ELMO Visualizer MA 1 Multi touchscreen

Màn hình cảm ứng đa điểm

MA-1 có màn hình cảm ứng đa điểm 5 inch để điều hướng tương thích với các thiết bị đầu vào tuân thủ HID.

Android Visualisers

Hỗ trợ bởi Android

MA-1 được cung cấp bởi Android ™ nhằm cung cấp hỗ trợ cho các ứng dụng giáo dục, mở ra một thế giới học tập mà không cần thiết bị bổ sung. Android là thương hiệu của Google LLC.

12elmo MA 1 Visualizer - battery

Tích hợp Pin

Với thời lượng pin 3 giờ liên tục, người dùng sẽ không cần lo lắng về việc sạc pin trong giờ học.

ELMO Visualizer MA-1 Flexible

Linh hoạt

MA-1 được thiết kế có thể vặn, bẻ cong, hoặc gập. Đây là tính năng khiến sản phẩm trở thành một trong số những máy chiếu vật thể linh hoạt nhất trong dòng sản phẩm của ELMO

[:en]ELMO MA-1[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO Visualizer MA-1
ELMO Visualizer MA-1
ELMO Visualizer MA 1 Multi touchscreen
ELMO Visualizer -MA-1
ELMO Visualizer MA-1-Built In Battery
ELMO Visualizer MA-1 ELMO Visualizer MA-1 ELMO Visualizer MA 1 Multi touchscreen ELMO Visualizer -MA-1 ELMO Visualizer MA-1-Built In Battery
Hỗ trợ bởi Android
Tích hợp màn hình cảm ứng 5″
Ứng dụng chú thích và Trình đọc QR được cài đặt sẵn
Kết nối internet trực tiếp (Không dây hoặc có dây)
Chức năng kết nối (HDMI)
Tích hợp Pin (Dung lượng tối đa lên đến 2h50m
Kết nối không dây với thiết bị hiển thị tương thích Miracast

Liên hệ ngay với ESCO

Hãy chia sẻ với chung tôi về dự án mới của bạn bằng cách nhấn nút “Liên hệ” và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.

[:]