Scroll Top

[:en]

ELMO
MO- 2

VISUALISERS

New Approach to Learning

Intuitively designed for the most immersive STEM experience, the MO-2 STEM-CAM opens up a world of endless learning possibilities in the K-12 classroom. The MO-2 is our first Android-based document camera, giving users the ability to browse the web and access educational apps over Wi-Fi or using a wired network connection.

The MO-2 comes with built-in Miracast wireless display connectivity and a built-in battery that enables educators to move about the classroom to directly engage with students without having to be tethered to their desks.

ELMO MO2
ELMO Visualizer MO 2- Flexible

Flexible

The MO-2 is equipped to twist, bend, and fold, making it one of the most flexible document cameras in the ELMO lineup.

ELMO Visualizer MO-2-Feature-1

16x Zoom in Full HD

The MO-2 offers 16x digital zoom at 1080p Full HD.

ELMO Visualizer MO-2-Feature-2

Multiple Connectivity Options

The MO-2 comes with HDMI out(Type A), HDMI In (Type A), RGB Out (D-sub 15p), USB (Type A) x 2, USB (Type B), Ethernet (RJ-45), Audio Out (3.5mm Stereo), Audio In (3.5mm Stereo), W-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n – 2.4GHz & 5GHz) and Miracast wireless display technology.

Android Visualisers

Powered by Android™

The MO-2 is powered by Android™ to offer support for a wide range of educational apps, opening up a world of learning without ever needing additional equipment. Android is a trademark of Google LLC..

[:en]ELMO MO-2[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO Visualizer MO-2
ELMO Visualizer MO
ELMO Visualizer MO-2-Feature-1
ELMO Visualizer MO 2- Flexible
ELMO Visualizer MO2-battery-
ELMO Visualizer MO-2-Feature-2
ELMO Visualizer MO-2 ELMO Visualizer MO ELMO Visualizer MO-2-Feature-1 ELMO Visualizer MO 2- Flexible ELMO Visualizer MO2-battery- ELMO Visualizer MO-2-Feature-2
4K-camera and 12-megapixel CMOS-sensor
Impressive magnification through combination of optical, sensor and digital zoom
Image replication via HDMI, HDBaseT, VGA or USB
Unobtrusively integrated LED light for optimal illumination with low reflection
Preview display with touch function
Intuitive control through clear menu navigation
Wipeable, magnetic writing surface

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:kr]

ELMO
MO- 2

VISUALISERS

New Approach to Learning

Intuitively designed for the most immersive STEM experience, the MO-2 STEM-CAM opens up a world of endless learning possibilities in the K-12 classroom. The MO-2 is our first Android-based document camera, giving users the ability to browse the web and access educational apps over Wi-Fi or using a wired network connection.

The MO-2 comes with built-in Miracast wireless display connectivity and a built-in battery that enables educators to move about the classroom to directly engage with students without having to be tethered to their desk.

ELMO MO2

Flexible

The MO-2 is equipped to twist, bend, and fold, making it one of the most flexible document cameras in the ELMO lineup.

16x Zoom in Full HD

The MO-2 offers 16x digital zoom at 1080p Full HD.

Multiple Connectivity Options

The MO-2 comes with HDMI out(Type A), HDMI In (Type A), RGB Out (D-sub 15p), USB (Type A) x 2, USB (Type B), Ethernet (RJ-45), Audio Out (3.5mm Stereo), Audio In (3.5mm Stereo), W-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n – 2.4GHz & 5GHz) and Miracast wireless display technology.

Android Visualisers

Powered by Android™

The MO-2 is powered by Android™ to offer support for a wide range of educational apps, opening up a world of learning without ever needing additional equipment. Android is a trademark of Google LLC..

[:en]ELMO MO-2[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO Visualizer MO-2
ELMO Visualizer MO
ELMO Visualizer MO-2-Feature-1
ELMO Visualizer MO 2- Flexible
ELMO Visualizer MO2-battery-
ELMO Visualizer MO-2-Feature-2
ELMO Visualizer MO-2 ELMO Visualizer MO ELMO Visualizer MO-2-Feature-1 ELMO Visualizer MO 2- Flexible ELMO Visualizer MO2-battery- ELMO Visualizer MO-2-Feature-2
4K-camera and 12-megapixel CMOS-sensor
Impressive magnification through combination of optical, sensor and digital zoom
Image replication via HDMI, HDBaseT, VGA or USB
Unobtrusively integrated LED light for optimal illumination with low reflection
Preview display with touch function
Intuitive control through clear menu navigation
Wipeable, magnetic writing surface

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:TH]

ELMO
MO- 2

VISUALISERS

New Approach to Learning

 

Intuitively designed for the most immersive STEM experience, the MO-2 STEM-CAM opens up a world of endless learning possibilities in the K-12 classroom. The MO-2 is our first Android-based document camera, giving users the ability to browse the web and access educational apps over Wi-Fi or using a wired network connection.

The MO-2 comes with built-in Miracast wireless display connectivity and a built-in battery that enables educators to move about the classroom to directly engage with students without having to be tethered to their desk.

ELMO MO2

Flexible

The MO-2 is equipped to twist, bend, and fold, making it one of the most flexible document cameras in the ELMO lineup.

16x Zoom in Full HD

The MO-2 offers 16x digital zoom at 1080p Full HD.

Multiple Connectivity Options

The MO-2 comes with HDMI out(Type A), HDMI In (Type A), RGB Out (D-sub 15p), USB (Type A) x 2, USB (Type B), Ethernet (RJ-45), Audio Out (3.5mm Stereo), Audio In (3.5mm Stereo), W-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n – 2.4GHz & 5GHz) and Miracast wireless display technology.

Android Visualisers

Powered by Android™

The MO-2 is powered by Android™ to offer support for a wide range of educational apps, opening up a world of learning without ever needing additional equipment. Android is a trademark of Google LLC..

[:en]ELMO MO-2[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO Visualizer MO-2
ELMO Visualizer MO
ELMO Visualizer MO-2-Feature-1
ELMO Visualizer MO 2- Flexible
ELMO Visualizer MO2-battery-
ELMO Visualizer MO-2-Feature-2
ELMO Visualizer MO-2 ELMO Visualizer MO ELMO Visualizer MO-2-Feature-1 ELMO Visualizer MO 2- Flexible ELMO Visualizer MO2-battery- ELMO Visualizer MO-2-Feature-2
4K-camera and 12-megapixel CMOS-sensor
Impressive magnification through combination of optical, sensor and digital zoom
Image replication via HDMI, HDBaseT, VGA or USB
Unobtrusively integrated LED light for optimal illumination with low reflection
Preview display with touch function
Intuitive control through clear menu navigation
Wipeable, magnetic writing surface

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:vi]

ELMO
MO – 2

Máy chiếu

Phương pháp học tập tiên tiến mới

MO-2 STEM – CAM được thiết kế trực quan giúp trải nghiệm STEM trở nên phong phú, mở ra một thế giới học tập vô tận trong lớp học K-12. MO-2 là máy chiếu vật thể dựa trên Android đầu tiên của chúng tôi,giúp người dùng có thể truy cập web và truy cập các ứng dụng giáo dục qua Wi-Fi hoặc sử dụng kết nối mạng có dây.

MO-2 đi kèm với kết nối hiển thị không dây Miracast và pin tích hợp cho phép giáo viên di chuyển trong lớp học để tương tác trực tiếp với học sinh mà không cần phải đứng cố định tại bàn.

ELMO MO2
ELMO Visualizer MO-2-01

Linh hoạt

MO-2 được thiết kế có thể xoay, bẻ cong, gập, giúp thiết bị trở thành một trong số những máy chiếu vật thể linh hoạt nhất trong dòng sản phẩm của ELMO

ELMO Visualizer MO-2-Feature-1

16x Zoom Full HD

MO-2 cung cấp 16x digital zoom ở Full HD 1080p.

ELMO Visualizer MO-2-Feature-2

Tuỳ chọn kết nối đa dạng

MO-2 đi kèm với đầu ra HDMI (Loại A), Đầu vào HDMI (Loại A), Đầu ra RGB (D-sub 15p), USB (Loại A) x 2, USB (Loại B), Ethernet (RJ-45), Audio Out (3.5mm Stereo), Audio In (3.5mm Stereo), W-Fi (IEEE 802.11 a / b / g / n – 2.4GHz & 5GHz) và công nghệ hiển thị không dây Miracast.

Android Visualisers

Hỗ trợ bởi Android

MO-2 được cung cấp bởi Android ™ nhằm cung cấp hỗ trợ cho các ứng dụng giáo dục, mở ra một thế giới học tập mà không cần thiết bị bổ sung. Android là thương hiệu của Google LLC.

[:en]ELMO MO-2[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO Visualizer MO-2
ELMO Visualizer MO
ELMO Visualizer MO-2-Feature-1
ELMO Visualizer MO 2- Flexible
ELMO Visualizer MO2-battery-
ELMO Visualizer MO-2-Feature-2
ELMO Visualizer MO-2 ELMO Visualizer MO ELMO Visualizer MO-2-Feature-1 ELMO Visualizer MO 2- Flexible ELMO Visualizer MO2-battery- ELMO Visualizer MO-2-Feature-2
4K-camera và 12-megapixel CMOS-sensor
Độ phóng đại ấn tượng thông qua sự kết hợp của quang học, cảm biến và zoom kỹ thuật số
Sao chép hình ảnh qua HDMI, HDBaseT, VGA hoặc USB
Đèn LED tích hợp đơn giản để chiếu sáng tối ưu với độ phản xạ thấp
Màn hình xem trước với chức năng cảm ứng
Kiểm soát trực quan thông qua điều hướng menu rõ ràng
Bề mặt viết từ tính, có thể lau được

Liên hệ ngay với ESCO

Hãy chia sẻ với chung tôi về dự án mới của bạn bằng cách nhấn nút “Liên hệ” và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.

[:ph]

ELMO
MO- 2

VISUALISERS

New Approach to Learning

Intuitively designed for the most immersive STEM experience, the MO-2 STEM-CAM opens up a world of endless learning possibilities in the K-12 classroom. The MO-2 is our first Android-based document camera, giving users the ability to browse the web and access educational apps over Wi-Fi or using a wired network connection.

The MO-2 comes with built-in Miracast wireless display connectivity and a built-in battery that enables educators to move about the classroom to directly engage with students without having to be tethered to their desk.

ELMO MO2

Flexible

The MO-2 is equipped to twist, bend, and fold, making it one of the most flexible document cameras in the ELMO lineup.

16x Zoom in Full HD

The MO-2 offers 16x digital zoom at 1080p Full HD.

Multiple Connectivity Options

The MO-2 comes with HDMI out(Type A), HDMI In (Type A), RGB Out (D-sub 15p), USB (Type A) x 2, USB (Type B), Ethernet (RJ-45), Audio Out (3.5mm Stereo), Audio In (3.5mm Stereo), W-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n – 2.4GHz & 5GHz) and Miracast wireless display technology.

Android Visualisers

Powered by Android™

The MO-2 is powered by Android™ to offer support for a wide range of educational apps, opening up a world of learning without ever needing additional equipment. Android is a trademark of Google LLC..

[:en]ELMO MO-2[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO Visualizer MO-2
ELMO Visualizer MO
ELMO Visualizer MO-2-Feature-1
ELMO Visualizer MO 2- Flexible
ELMO Visualizer MO2-battery-
ELMO Visualizer MO-2-Feature-2
ELMO Visualizer MO-2 ELMO Visualizer MO ELMO Visualizer MO-2-Feature-1 ELMO Visualizer MO 2- Flexible ELMO Visualizer MO2-battery- ELMO Visualizer MO-2-Feature-2
4K-camera and 12-megapixel CMOS-sensor
Impressive magnification through combination of optical, sensor and digital zoom
Image replication via HDMI, HDBaseT, VGA or USB
Unobtrusively integrated LED light for optimal illumination with low reflection
Preview display with touch function
Intuitive control through clear menu navigation
Wipeable, magnetic writing surface

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:]