Scroll Top

[:en]

ELMO
MX -P3

VISUALISERS

The New Professional Class – Brilliant Optics in a Noble Design

The MX-P3 delivers the smoothest true-to-life, high-quality image with no delay. It is the first document camera on the market capable of 16x digital zoom at 4K resolution. MX-P3 captures true 4K at 30fps or full HD at 60fps and comes with a built-in microphone.

With an output terminal offering HDMI, RGB, and USB Super Speed 3.0, seamlessly connect to a wide array of devices.

Weighing only 1.2lbs, the MX-P3’s flexible structure and easy setup make it the perfect solution for presentations on the go.

Use MX-P3 as high-resolution webcam.

Plug and play compatibility means no need for divers or software.

ELMO MXP3
ELMO Visualizer MX-P3-lens

16x Zoom in True 4K Ultra HD

The MX-P3 is the first camera on the market to offer 16x digital zoom at 4K resolution, capturing video in True 4K at 30fps or Full HD at 60fps without any loss of quality.

ELMO Visualizer MX-P3-connections

HDMI/RGB/USB 3.0 Outputs

The MX-P3 comes with Super Speed USB 3.0, HDMI, and RGB/VGA output options to connect seamlessly to a wide variety of devices..

ELMO MX-P3

Flexible

The MX-P3 is equipped to twist, bend, and fold, making it one of the most flexible document cameras in the ELMO lineup. The MX-P3 can fold up as small as many smartphones.

ELMO Visualizer MX-P3-Light weight

Lightweight – 1.2lbs

Weighing only 1.2lbs, the MX-P3 is completely portable – making it perfect to take with you for on-the-go presentations.

ELMO Visualizer - MXP3

MX Writing Board

Pair with the MX Writing Board for dry market surface during presentations.

[:en]ELMO MX-P2[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO MXP3
ELMO MX-P2
ELMO Visualizer - MXP3
ELMO MX-P3
ELMO MXP3 ELMO MX-P2 ELMO Visualizer - MXP3 ELMO MX-P3
4K Image transfer via USB
Outputs of USB/HDMI/RGB
Only 22mm slim, 550g light
One push auto focus
Built-in Microphone
5 Years warranty

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:kr]

ELMO
MX -P2

VISUALISERS

The New Professional Class – Brilliant Optics in a Noble Design

The MX-P2 delivers the smoothest true-to-life, high-quality image with no delay. It is the first document camera on the market capable of 16x digital zoom at 4K resolution. MX-P2 captures true 4K at 30fps or full HD at 60fps and comes with a built-in microphone.

With an output terminal offering HDMI, RGB, and USB Super Speed 3.0, seamlessly connect to a wide array of devices.

Weighing only 1.2lbs, the MX-P2’s flexible structure and easy setup make it the perfect solution for presentations on the go.

Use MX-P2 as high resolution webcam.

Plug and play compatibility means no need for divers or software.

ELMO MXP3

16x Zoom in True 4K Ultra HD

The MX-P2 is the first camera on the market to offer 16x digital zoom at 4K resolution, capturing video in True 4K at 30fps or Full HD at 60fps without any loss of quality.

HDMI/RGB/USB 3.0 Outputs

The MX-P2 comes with Super Speed USB 3.0, HDMI, and RGB/VGA output options to connect seamlessly to a wide variety of devices..

Flexible

The MX-P2 is equipped to twist, bend, and fold, making it one of the most flexible document cameras in the ELMO lineup. The MX-P2 can fold up as small as many smartphones.

Lightweight – 1.2lbs

Weighing only 1.2lbs, the MX-P2 is completely portable – making it perfect to take with you for on-the-go presentations.

ELMO Visualizer - MXP3

MX Writing Board

Pair with the MX Writing Board for dry market surface during presentations.

[:en]ELMO MX-P2[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO MXP3
ELMO MX-P2
ELMO Visualizer - MXP3
ELMO MX-P3
ELMO MXP3 ELMO MX-P2 ELMO Visualizer - MXP3 ELMO MX-P3
4K Image transfer via USB
Outputs of USB/HDMI/RGB
Only 22mm slim, 550g light
One push auto focus
Built-in Microphone
5 Years warranty

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:TH]

ELMO
MX -P2

VISUALISERS

The New Professional Class – Brilliant Optics in a Noble Design

The MX-P2 delivers the smoothest true-to-life, high-quality image with no delay. It is the first document camera on the market capable of 16x digital zoom at 4K resolution. MX-P2 captures true 4K at 30fps or full HD at 60fps and comes with a built-in microphone.

With an output terminal offering HDMI, RGB, and USB Super Speed 3.0, seamlessly connect to a wide array of devices.

Weighing only 1.2lbs, the MX-P2’s flexible structure and easy setup make it the perfect solution for presentations on the go.

Use MX-P2 as high resolution webcam.

Plug and play compatibility means no need for divers or software.

ELMO MXP3

16x Zoom in True 4K Ultra HD

The MX-P2 is the first camera on the market to offer 16x digital zoom at 4K resolution, capturing video in True 4K at 30fps or Full HD at 60fps without any loss of quality.

HDMI/RGB/USB 3.0 Outputs

The MX-P2 comes with Super Speed USB 3.0, HDMI, and RGB/VGA output options to connect seamlessly to a wide variety of devices..

Flexible

The MX-P2 is equipped to twist, bend, and fold, making it one of the most flexible document cameras in the ELMO lineup. The MX-P2 can fold up as small as many smartphones.

Lightweight – 1.2lbs

Weighing only 1.2lbs, the MX-P2 is completely portable – making it perfect to take with you for on-the-go presentations.

ELMO Visualizer - MXP3

MX Writing Board

Pair with the MX Writing Board for dry market surface during presentations.

[:en]ELMO MX-P2[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO MXP3
ELMO MX-P2
ELMO Visualizer - MXP3
ELMO MX-P3
ELMO MXP3 ELMO MX-P2 ELMO Visualizer - MXP3 ELMO MX-P3
4K Image transfer via USB
Outputs of USB/HDMI/RGB
Only 22mm slim, 550g light
One push auto focus
Built-in Microphone
5 Years warranty

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:vi]

ELMO
MX – P3

Máy chiếu

Lớp học chuyên nghiệp công nghệ mới – Công nghệ quang học hiện đại với thiết kế đẳng cấp

MX-P3 đem đến hình ảnh chất lượng cao, chân thực, rõ nét, không có độ trễ. Đây là máy chiếu vật thể đầu tiên trên thị trường có khả năng thu phóng kỹ thuật số 16x ở độ phân giải 4K. MX-P3 chụp được chất lượng 4K thực ở tốc độ 30 khung hình / giây trở lên, HD ở tốc độ 60 khung hình / giây và đi kèm với micrô.

Với cổng ra HDMI, RGB và USB Super Speed 3.0, thiết bị có thể kết nối liền mạch với nhiều loại thiết bị.

Với cân nặng 1,2 lbs (~0,54kg), và cấu trúc linh hoạt, dễ dàng lắp đặt MX-P3 chính là giải pháp hoàn hảo cho các bài thuyết trình khi di chuyển.

Sử dụng MX-P3 làm webcam độ phân giải cao.

Khả năng tương thích plug and play, không cần kĩ sư phần mềm hay lắp đặt.

ELMO MXP3
ELMO Visualizer MX-P3-lens

16x Zoom với chất lượng 4K Ultra HD

MX – P3 là máy chiếu vật thể đầu tiên trên thị trường có khả năng thu phóng kỹ thuật số 16x ở độ phân giải 4K, thu được video chất lượng 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây, hoặc Full HD ở tốc độ 60 khung hình/giây mà không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh.

ELMO Visualizer MX-P3-connections

Đầu ra HDMI/RGB/USB 3.0

MX-P3 đi kèm với các tùy chọn đầu ra USB 3.0, HDMI và RGB / VGA Siêu tốc độ để kết nối liền mạch với nhiều loại thiết bị.

ELMO MX-P3

Linh hoạt

MX-P3 được thiết kế có thể xoay, bẻ cong, gập, vì vậy đây là một thiết bị cực kì linh hoạt trong dòng sản phẩm của ELMO. MX-P3 có thể gấp lại nhỏ gọn như một chiếc điện thoại thông minh

ELMO Visualizer MX-P3-Light weight

Cân nặng – 1.2lbs (~0,54kg)

Cân nặng chỉ 1.2lbs (~0.54kg), MX-P3 hoàn toàn thích hợp cho việc di chuyển, đặc biệt trong nhưng giờ học cần di chuyển tương tác nhiều

ELMO Visualizer - MXP3

Bảng viết MX

Kết nối với bảng viết MX giúp giáo viên có thể sử dụng công cụ viết khô trong quá trình thuyết trình

[:en]ELMO MX-P2[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO MXP3
ELMO MX-P2
ELMO Visualizer - MXP3
ELMO MX-P3
ELMO MXP3 ELMO MX-P2 ELMO Visualizer - MXP3 ELMO MX-P3
Hình ảnh chất lượng 4K truyền qua USB
Đầu ra USB/HDMI/RGB
Mỏng chỉ 22mm, nhẹ 550g
Lấy nét tự động chỉ cần nhấn 1 lần
Tích hợp Micro
Bảo hành 5 năm

Liên hệ ngay với ESCO

Hãy chia sẻ với chung tôi về dự án mới của bạn bằng cách nhấn nút “Liên hệ” và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.

[:ph]

ELMO
MX -P2

VISUALISERS

The New Professional Class – Brilliant Optics in a Noble Design

 

The MX-P2 delivers the smoothest true-to-life, high-quality image with no delay. It is the first document camera on the market capable of 16x digital zoom at 4K resolution. MX-P2 captures true 4K at 30fps or full HD at 60fps and comes with a built-in microphone.

With an output terminal offering HDMI, RGB, and USB Super Speed 3.0, seamlessly connect to a wide array of devices.

Weighing only 1.2lbs, the MX-P2’s flexible structure and easy setup make it the perfect solution for presentations on the go.

Use MX-P2 as high resolution webcam.

Plug and play compatibility means no need for divers or software.

ELMO MXP3

16x Zoom in True 4K Ultra HD

The MX-P2 is the first camera on the market to offer 16x digital zoom at 4K resolution, capturing video in True 4K at 30fps or Full HD at 60fps without any loss of quality.

HDMI/RGB/USB 3.0 Outputs

The MX-P2 comes with Super Speed USB 3.0, HDMI, and RGB/VGA output options to connect seamlessly to a wide variety of devices..

Flexible

The MX-P2 is equipped to twist, bend, and fold, making it one of the most flexible document cameras in the ELMO lineup. The MX-P2 can fold up as small as many smartphones.

Lightweight – 1.2lbs

Weighing only 1.2lbs, the MX-P2 is completely portable – making it perfect to take with you for on-the-go presentations.

ELMO Visualizer - MXP3

MX Writing Board

Pair with the MX Writing Board for dry market surface during presentations.

[:en]ELMO MX-P2[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO MXP3
ELMO MX-P2
ELMO Visualizer - MXP3
ELMO MX-P3
ELMO MXP3 ELMO MX-P2 ELMO Visualizer - MXP3 ELMO MX-P3
4K Image transfer via USB
Outputs of USB/HDMI/RGB
Only 22mm slim, 550g light
One push auto focus
Built-in Microphone
5 Years warranty

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:]