Scroll Top

[:en]

ELMO
OX -1

VISUALISERS

Entry USB Model in Flexible Installation

The perfect document camera for distance learning. The OX-1 provides the highest quality image for the most economical price.

The OX-1 displays 1080p Full HD over USB and captures at up to 30fps max (@720p). The specially crafted lens allows for the most accurate color reproduction in its class.

The OX-1 offers 8x digital zoom via software and comes with a built-in microphone.

Add the MX-Writing Board to effortlessly present hand-written content.

Looking for a high quality webcam? The OX-1 doubles as just that. There is no need for software or drivers, just plug it in and be seen.

EMLO visualizer OX 1
ELMO Visualizer OX 1 - Full HD

Full HD Over USB

The OX-1 displays 1080p Full HD over USB and captures at up to 30fps max (@720p).

ELMO Visualizer OX 1 Lightweight

Lightweight – 1.4lbs

Weighing only 1.4lbs, the OX-1 is completely portable – making it perfect to take with you for on-the-go presentations.

ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent

A3 Size Shooting Area

The OX-1 captures an area of up to A3 landscape.

[:en]ELMO OX-1[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO Visualizer OX 1
ELMO Visualizer OX 1 - Full HD
ELMO Visualizer OX-1-Transparent-Folded
ELMO Visualizer OX 1 Lightweight
ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent
ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent
ELMO Visualizer OX 1 ELMO Visualizer OX 1 - Full HD ELMO Visualizer OX-1-Transparent-Folded ELMO Visualizer OX 1 Lightweight ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent
8M CMOS Sensor
x8 Digital Zoom via PC Software (ELMO Interactive Toolbox
One Push Auto Focus
Built-in Micro
A3 Coverage
Adjustable Arm and Camera Head
Optional Writing White board and Clamper

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:kr]

ELMO
OX -1

VISUALISERS

Entry USB Model in Flexible Installation

The perfect document camera for distance learning. The OX-1 provides the highest quality image for the most economical price.

The OX-1 displays 1080p Full HD over USB and captures at up to 30fps max (@720p). The specially crafted lens allows for the most accurate color reproduction in its class.

The OX-1 offers 8x digital zoom via software and comes with a built-in microphone.

Add the MX-Writing Board to effortlessly present hand-written content.

Looking for a high quality webcam? The OX-1 doubles as just that. There is no need for software or drivers, just plug it in and be seen

EMLO visualizer OX 1

Full HD Over USB

The OX-1 displays 1080p Full HD over USB and captures at up to 30fps max (@720p).

Lightweight – 1.4lbs

Weighing only 1.4lbs, the OX-1 is completely portable – making it perfect to take with you for on-the-go presentations.

A3 Size Shooting Area

The OX-1 captures an area of up to A3 landscape.

[:en]ELMO OX-1[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO Visualizer OX 1
ELMO Visualizer OX 1 - Full HD
ELMO Visualizer OX-1-Transparent-Folded
ELMO Visualizer OX 1 Lightweight
ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent
ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent
ELMO Visualizer OX 1 ELMO Visualizer OX 1 - Full HD ELMO Visualizer OX-1-Transparent-Folded ELMO Visualizer OX 1 Lightweight ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent
8M CMOS Sensor
x8 Digital Zoom via PC Software (ELMO Interactive Toolbox
One Push Auto Focus
Built-in Micro
A3 Coverage
Adjustable Arm and Camera Head
Optional Writing White board and Clamper

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:TH]

ELMO
OX -1

VISUALISERS

Entry USB Model in Flexible Installation

The perfect document camera for distance learning. The OX-1 provides the highest quality image for the most economical price.

The OX-1 displays 1080p Full HD over USB and captures at up to 30fps max (@720p). The specially crafted lens allows for the most accurate color reproduction in its class.

The OX-1 offers 8x digital zoom via software and comes with a built-in microphone.

Add the MX-Writing Board to effortlessly present hand-written content.

Looking for a high quality webcam? The OX-1 doubles as just that. There is no need for software or drivers, just plug it in and be seen.

EMLO visualizer OX 1

Full HD Over USB

The OX-1 displays 1080p Full HD over USB and captures at up to 30fps max (@720p).

Lightweight – 1.4lbs

Weighing only 1.4lbs, the OX-1 is completely portable – making it perfect to take with you for on-the-go presentations.

A3 Size Shooting Area

The OX-1 captures an area of up to A3 landscape.

[:en]ELMO OX-1[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO Visualizer OX 1
ELMO Visualizer OX 1 - Full HD
ELMO Visualizer OX-1-Transparent-Folded
ELMO Visualizer OX 1 Lightweight
ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent
ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent
ELMO Visualizer OX 1 ELMO Visualizer OX 1 - Full HD ELMO Visualizer OX-1-Transparent-Folded ELMO Visualizer OX 1 Lightweight ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent
8M CMOS Sensor
x8 Digital Zoom via PC Software (ELMO Interactive Toolbox
One Push Auto Focus
Built-in Micro
A3 Coverage
Adjustable Arm and Camera Head
Optional Writing White board and Clamper

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:vi]

ELMO
OX – 1

Máy chiếu

Đầu vào USB, lắp đặt linh hoạt

Lựa chọn máy chiếu vật thể hoàn hảo cho dạy học từ xa. OX-1 cung cấp hình ảnh chất lượng cao nhất với chi phí tiết kiệm nhất.

OX-1 hiển thị Full HD 1080p qua USB và chụp ở tốc độ tối đa 30 khung hình / giây (@ 720p). Thấu kính được chế tạo đặc biệt cho phép tái tạo màu sắc chính xác nhất.

OX-1 cung cấp khả năng thu phóng kỹ thuật số 8x thông qua phần mềm và đi kèm với một micrô tích hợp.

Thêm MX-Writing Board để dễ dàng trình bày nội dung viết tay.

Tìm kiếm một webcam chất lượng cao? OX-1 chính là những gì bạn cần. Hơn cả mong đợi, không cần phần mềm hay trình điều khiển, chỉ cần kết nối vào là bạn có thể xem.

EMLO visualizer OX 1
ELMO Visualizer OX 1 - Full HD

Chế độ HD qua USB

OX-1 hiển thị Full HD 1080p qua USB và chụp ở tốc độ tối đa 30 khung hình / giây (@ 720p).

ELMO Visualizer OX 1 Lightweight

Cân nặng – 1.4lbs (0,63kg)

Với trọng lượng chỉ 1,4lbs (0,63kg), OX-1 là một thiết bị di động hoàn hảo để mang theo bên mình cho các bài thuyết trình khi di chuyển.

ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent

Kích thước chụp khổ A3

OX-1 có khả năng chụp với kích thước lên đến kích thước khổ A3.

[:en]ELMO OX-1[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO Visualizer OX 1
ELMO Visualizer OX 1 - Full HD
ELMO Visualizer OX-1-Transparent-Folded
ELMO Visualizer OX 1 Lightweight
ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent
ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent
ELMO Visualizer OX 1 ELMO Visualizer OX 1 - Full HD ELMO Visualizer OX-1-Transparent-Folded ELMO Visualizer OX 1 Lightweight ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent
Cảm biến 8M CMOS
Thu phóng kỹ thuật số x8 qua Phần mềm máy tính (Hộp công cụ tương tác ELMO)
Lấy nét tự động qua một lần nhấn
Tích hợp Micro
Kích thước khổ A3
Dễ dàng điều chình khung và đầu camera
Tuỳ chọn viết Bảng trắng và Kẹp

Liên hệ ngay với ESCO

Hãy chia sẻ với chung tôi về dự án mới của bạn bằng cách nhấn nút “Liên hệ” và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.

[:ph]

ELMO
OX -1

VISUALISERS

Entry USB Model in Flexible Installation

The perfect document camera for distance learning. The OX-1 provides the highest quality image for the most economical price.

The OX-1 displays 1080p Full HD over USB and captures at up to 30fps max (@720p). The specially crafted lens allows for the most accurate color reproduction in its class.

The OX-1 offers 8x digital zoom via software and comes with a built-in microphone.

Add the MX-Writing Board to effortlessly present hand-written content.

Looking for a high quality webcam? The OX-1 doubles as just that. There is no need for software or drivers, just plug it in and be seen.

EMLO visualizer OX 1

Full HD Over USB

The OX-1 displays 1080p Full HD over USB and captures at up to 30fps max (@720p).

Lightweight – 1.4lbs

Weighing only 1.4lbs, the OX-1 is completely portable – making it perfect to take with you for on-the-go presentations.

A3 Size Shooting Area

The OX-1 captures an area of up to A3 landscape.

[:en]ELMO OX-1[:kr]ELMO MA[:vi]ELMO MA[:]

ELMO Visualizer OX 1
ELMO Visualizer OX 1 - Full HD
ELMO Visualizer OX-1-Transparent-Folded
ELMO Visualizer OX 1 Lightweight
ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent
ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent
ELMO Visualizer OX 1 ELMO Visualizer OX 1 - Full HD ELMO Visualizer OX-1-Transparent-Folded ELMO Visualizer OX 1 Lightweight ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent ELMO Visualizer OX-1-BoardTransparent
8M CMOS Sensor
x8 Digital Zoom via PC Software (ELMO Interactive Toolbox
One Push Auto Focus
Built-in Micro
A3 Coverage
Adjustable Arm and Camera Head
Optional Writing White board and Clamper

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:]