Scroll Top

[:en]

Fold Down Bollards

Folding down bollards are designed for protecting your parking space or stopping people turning around in your driveway/ Bright yellow powder coating ensures high visibility for drivers.

HVM

Advantages

 • Easy lift and fold down mechanism
 • Integral lock – no need for additional padlock.
 • Painted yellow for high visibility
 • Simple to fit, full fitting instructions supplied
 • Supplied with two keys as standard
 • Individual or common key locks available

Fold Down Bollard

 • Inbuilt side lock
 • Ideal solution for reserving your parking lots
 • Prevents unauthorized Parking
 • Unique fold down Design
 • Convenient lift & Fold down method
 • Painted Yellow for High Visibility. SS finishes also available.
ESCO HM Solutions- Fold Down Bollard

Fold down Spring Bollard

 • Inbuilt side lock
 • Ideal solution for reserving your parking lots
 • Prevents unauthorized Parking
 • Unique fold down Design
 • Convenient lift & Fold down method
 • Painted Yellow for High Visibility. SS finishes also available
 • Spring return mechanism to reduce the vehicle damages under accidental impact
ESCO HM Solutions- Fold Down Bollard

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:kr]
VISUALISERS

ELMO
L-12F

Easy and Powerful Global Standard Visualiser

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Native 4K Output via HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12)
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:TH]
VISUALISERS

ELMO
L-12F

Easy and Powerful Global Standard Visualiser

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Native 4K Output via HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12)
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:vi]
Máy chiếu

ELMO
L -12F

Máy chiếu vật thể tiêu chuẩn toàn cầu, sử dụng dễ dàng và hiệu quả

ELMO L-12 series là một trong số những sản phẩm bán chạy nhất trong dòng máy chiếu vật thể trên thế giới. Công cụ giúp hỗ trợ giáo viên có thể giải thích một cách trực quan bất kì nội dung nào cũng như giúp học sinh có thể hiểu bài nhanh chóng hơn. Cải thiện các tính năng về kết nối và hiệu năng sử dụng.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Công nghệ hiển thị 4K Đầu ra qua HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Cảm biến x2 + Digital x12)
Chú thích (bằng hộp công cụ tương tác ELMO hoặc máy tính bảng CRA
Khung và đầu camera có thể điều chỉnh
Cổng kết nối (HDMI/RGB)

Liên hệ ngay với ESCO

Hãy chia sẻ với chung tôi về dự án mới của bạn bằng cách nhấn nút “Liên hệ” và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.

[:]