Scroll Top

[:en]

Anti-Crash Retractable Bollards

Each system is tested to international testing standards like American ASTM F 2656, British PAS 68 and latest IWA 14-1.

 

HVM
Anti-Crash Retractable Bollards
  • ESCO offers a wide range of Active bollard systems.
  • Each system comes with a variety of options and has been designed with serviceability in mind.
  • Each system is tested to international testing standards like American ASTM F 2656, British PAS 68 and latest IWA 14-1.
  • Shallow foundation and Surface mount Active bollard solutions are available where foundation depth is limited due to underground services and/or basement carparks

Product Specifications

Make/ModelBollard Dia/Height (mm)Aesthetic Cover Dia (mm)Foundation Depth (mm)ControlsImpact Performance RatingEquivalent DOS Rating
ATG/SP1200305/12003232038AutomaticPAS68: V/30,000(N3)80:3.30/25K54
ATG/SP1000305/10003232000AutomaticPAS68: V/7,500(N2)80/90:0/10
ASTM: M50 P1
K12
ATG/SP MKII Titan (Automatic | Manual)273/10002781685Automatic & ManualPAS68: V/7500/80/90:4.0/33.5K12
ATG/Stealth230/10002361700AutomaticIWA 14 V/7200(N2A)/80/90:2.4K12
ATG/SPTT (Automatic | Manual)209, 280/1000NA900Automatic & ManualPAS68: V/7500(N2)/64/90:0.5/6.1K8
ATG/SP400 (Automatic | Manual209/1000219/10001526Automatic & ManualPAS68: V/7500(N2)64/90:2.3/2.7
PAS68: V/7500(N2)48/90:0.0/0.0
K8

K4

ATG/Defender273/760278/7601235Automatic & ManualDOS K4 CertifiedK4
Heald/Raptor380/985NA500AutomaticPAS68:V/7500[N3]/80/90:3.3/18.9

ASTM: M50-P1 Zero Penetration

K12

K12

Heald Matador HT3273/1100306160Automatic & ManualIWA 14-1: V/7200[N3C]/64/90:1.3

IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:3.2

K8

K12

Heald Matador HT2219/1100255110Automatic & ManualPAS 68: V/7500(N2)/64/90:0.7/0.0K8
Heald/Evo273/100030061100AutomaticIWA14-1; V/7200[N2A]/64/90:1.3K8

[:en]HVM: Anti-Crash Retractable Bollards[:kr]ELMO MA[:vi]CỘT CHẮN CHỐNG VA CHẠM CÓ THỂ THU GỌN [:]

Anti-Crash Retractable Bollards
Anti-Crash Retractable Bollards
HVM- Anti-Crash Retractable Bollards1
HVM- Anti-Crash Retractable Bollards2
HVM- Anti-Crash Retractable Bollards3
Anti-Crash Retractable Bollards Anti-Crash Retractable Bollards HVM- Anti-Crash Retractable Bollards1 HVM- Anti-Crash Retractable Bollards2 HVM- Anti-Crash Retractable Bollards3

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:kr]
VISUALISERS

ELMO
L-12F

Easy and Powerful Global Standard Visualiser

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Native 4K Output via HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12)
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:TH]
VISUALISERS

ELMO
L-12F

Easy and Powerful Global Standard Visualiser

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Native 4K Output via HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12)
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:vi]
Máy chiếu

ELMO
L -12F

Máy chiếu vật thể tiêu chuẩn toàn cầu, sử dụng dễ dàng và hiệu quả

ELMO L-12 series là một trong số những sản phẩm bán chạy nhất trong dòng máy chiếu vật thể trên thế giới. Công cụ giúp hỗ trợ giáo viên có thể giải thích một cách trực quan bất kì nội dung nào cũng như giúp học sinh có thể hiểu bài nhanh chóng hơn. Cải thiện các tính năng về kết nối và hiệu năng sử dụng.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Công nghệ hiển thị 4K Đầu ra qua HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Cảm biến x2 + Digital x12)
Chú thích (bằng hộp công cụ tương tác ELMO hoặc máy tính bảng CRA
Khung và đầu camera có thể điều chỉnh
Cổng kết nối (HDMI/RGB)

Liên hệ ngay với ESCO

Hãy chia sẻ với chung tôi về dự án mới của bạn bằng cách nhấn nút “Liên hệ” và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.

[:]