Scroll Top

[:en]

Anti-Crash Retractable Bollards

Each system is tested to international testing standards like American ASTM F 2656, British PAS 68 and latest IWA 14-1.

HVM
Anti-Crash Retractable Bollards
 • ESCO offers a wide range of Active bollard systems.
 • Each system comes with a variety of options and has been designed with serviceability in mind.
 • Each system is tested to international testing standards like American ASTM F 2656, British PAS 68, and the latest IWA 14-1.
 • Shallow foundation and Surface mount Active bollard solutions are available where foundation depth is limited due to underground services and/or basement carparks
Anti-Crash Retractable Bollards

Product Specifications

Make/ModelBollard Dia/Height (mm)Aesthetic Cover Dia (mm)Foundation Depth (mm)ControlsImpact Performance RatingEquivalent DOS Rating
ATG/SP1200305/12003232038AutomaticPAS68: V/30,000(N3)80:3.30/25K54
ATG/SP1000305/10003232000AutomaticPAS68: V/7,500(N2)80/90:0/10
ASTM: M50 P1
K12
ATG/SP MKII Titan273/10002781685Automatic & ManualPAS68: V/7500/80/90:4.0/33.5K12
ATG/Stealth230/10002361700AutomaticIWA 14 V/7200(N2A)/80/90:2.4K12
ATG/SPTT209, 280/1000NA900Automatic & ManualPAS68: V/7500(N2)/64/90:0.5/6.1K8
ATG/SP400209/1000219/10001526Automatic & ManualPAS68: V/7500(N2)64/90:2.3/2.7
PAS68: V/7500(N2)48/90:0.0/0.0
K8

K4

ATG/Defender273/760278/7601235Automatic & ManualDOS K4 CertifiedK4
Heald/Raptor380/985NA500AutomaticPAS68:V/7500[N3]/80/90:3.3/18.9

ASTM: M50-P1 Zero Penetration

K12

K12

Heald Matador HT3273/1100306160Automatic & ManualIWA 14-1: V/7200[N3C]/64/90:1.3

IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:3.2

K8

K12

Heald Matador HT2219/1100255110Automatic & ManualPAS 68: V/7500(N2)/64/90:0.7/0.0K8
Heald/Evo273/100030061100AutomaticIWA14-1; V/7200[N2A]/64/90:1.3K8

[:en]HVM: Anti-Crash Retractable Bollards[:kr]ELMO MA[:vi]CỘT CHẮN CHỐNG VA CHẠM CÓ THỂ THU GỌN [:]

Anti-Crash Retractable Bollards
Anti-Crash Retractable Bollards
HVM- Anti-Crash Retractable Bollards1
HVM- Anti-Crash Retractable Bollards2
HVM- Anti-Crash Retractable Bollards3
Anti-Crash Retractable Bollards Anti-Crash Retractable Bollards HVM- Anti-Crash Retractable Bollards1 HVM- Anti-Crash Retractable Bollards2 HVM- Anti-Crash Retractable Bollards3

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:kr]

ELMO
L-12F

Easy and Powerful Global Standard Visualiser

VISUALISERS

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Native 4K Output via HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12)
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:TH]

ELMO
L-12F

VISUALISERS

Easy and Powerful Global Standard Visualiser

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Native 4K Output via HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12)
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:vi]

Cột chắn chống va chạm có thể thu gọn

CCAN

Hệ thống giải pháp được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế như ASTM F 2656 của Mỹ, PAS 68 của Anh và tiêu chuẩn mới nhất IWA 14-1.

Cột chắn chống va chạm có thể thu gọn
 • ESCO cung cấp các hệ thống cột chắn an ninh chủ động
 • Mỗi hệ thống đi kèm với nhiều tùy chọn khác nhau và được thiết kế có tính đến khả năng phục vụ.
 • Mỗi hệ thống đều được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn thử nghiệm quốc tế như ASTM F 2656 của Mỹ, PAS 68 của Anh và tiêu chuẩn mới nhất IWA 14-1.
 • Các giải pháp có sẵn phù hợp cho các dịch vụ ngầm hoặc bãi đậu xe tầng hầm khi độ sâu nền bị hạn chế.
Anti-Crash Retractable Bollards

Thông số sản phẩm

Đơn vị sản xuất/ModelKích thước/Chiều cao (mm)Kích thước bọc thẩm mỹ (mm)Độ sâu nền móng (mm)Kiểm soátĐánh giá tác độngĐánh giá hiệu suất DOS
ATG/SP1200305/12003232038Tự độngPAS68: V/30,000(N3)80:3.30/25K54
ATG/SP1000305/10003232000Tự độngPAS68: V/7,500(N2)80/90:0/10
ASTM: M50 P1
K12
ATG/SP MKII Titan273/10002781685Tự động & Thủ côngPAS68: V/7500/80/90:4.0/33.5K12
ATG/Stealth230/10002361700Tự độngIWA 14 V/7200(N2A)/80/90:2.4K12
ATG/SPTT209, 280/1000NA900Tự động & Thủ côngPAS68: V/7500(N2)/64/90:0.5/6.1K8
ATG/SP400209/1000219/10001526Tự động & Thủ côngPAS68: V/7500(N2)64/90:2.3/2.7
PAS68: V/7500(N2)48/90:0.0/0.0
K8

K4

ATG/Defender273/760278/7601235Tự động & Thủ côngDOS K4 CertifiedK4
Heald/Raptor380/985NA500Tự độngPAS68:V/7500[N3]/80/90:3.3/18.9

ASTM: M50-P1 Zero Penetration

K12

K12

Heald Matador HT3273/1100306160Tự động & Thủ côngIWA 14-1: V/7200[N3C]/64/90:1.3

IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:3.2

K8

K12

Heald Matador HT2219/1100255110Tự động & Thủ côngPAS 68: V/7500(N2)/64/90:0.7/0.0K8
Heald/Evo273/100030061100Tự độngIWA14-1; V/7200[N2A]/64/90:1.3K8

[:en]HVM: Anti-Crash Retractable Bollards[:kr]ELMO MA[:vi]CỘT CHẮN CHỐNG VA CHẠM CÓ THỂ THU GỌN [:]

Anti-Crash Retractable Bollards
Anti-Crash Retractable Bollards
HVM- Anti-Crash Retractable Bollards1
HVM- Anti-Crash Retractable Bollards2
HVM- Anti-Crash Retractable Bollards3
Anti-Crash Retractable Bollards Anti-Crash Retractable Bollards HVM- Anti-Crash Retractable Bollards1 HVM- Anti-Crash Retractable Bollards2 HVM- Anti-Crash Retractable Bollards3

Liên hệ ngay với ESCO

Hãy chia sẻ với chúng tôi về dự án mới của bạn bằng cách nhấn nút “Liên hệ” và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.

[:ph]

Anti-Crash Retractable Bollards

HVM

Each system is tested to international testing standards like American ASTM F 2656, British PAS 68 and latest IWA 14-1.

Anti-Crash Retractable Bollards
 • ESCO offers a wide range of Active bollard systems.
 • Each system comes with a variety of options and has been designed with serviceability in mind.
 • Each system is tested to international testing standards like American ASTM F 2656, British PAS 68 and latest IWA 14-1.
 • Shallow foundation and Surface mount Active bollard solutions are available where foundation depth is limited due to underground services and/or basement carparks

Product Specifications

Make/ModelBollard Dia/Height (mm)Aesthetic Cover Dia (mm)Foundation Depth (mm)ControlsImpact Performance RatingEquivalent DOS Rating
ATG/SP1200305/12003232038AutomaticPAS68: V/30,000(N3)80:3.30/25K54
ATG/SP1000305/10003232000AutomaticPAS68: V/7,500(N2)80/90:0/10
ASTM: M50 P1
K12
ATG/SP MKII Titan273/10002781685Automatic & ManualPAS68: V/7500/80/90:4.0/33.5K12
ATG/Stealth230/10002361700AutomaticIWA 14 V/7200(N2A)/80/90:2.4K12
ATG/SPTT209, 280/1000NA900Automatic & ManualPAS68: V/7500(N2)/64/90:0.5/6.1K8
ATG/SP400209/1000219/10001526Automatic & ManualPAS68: V/7500(N2)64/90:2.3/2.7
PAS68: V/7500(N2)48/90:0.0/0.0
K8

K4

ATG/Defender273/760278/7601235Automatic & ManualDOS K4 CertifiedK4
Heald/Raptor380/985NA500AutomaticPAS68:V/7500[N3]/80/90:3.3/18.9

ASTM: M50-P1 Zero Penetration

K12

K12

Heald Matador HT3273/1100306160Automatic & ManualIWA 14-1: V/7200[N3C]/64/90:1.3

IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:3.2

K8

K12

Heald Matador HT2219/1100255110Automatic & ManualPAS 68: V/7500(N2)/64/90:0.7/0.0K8
Heald/Evo273/100030061100AutomaticIWA14-1; V/7200[N2A]/64/90:1.3K8

[:en]HVM: Anti-Crash Retractable Bollards[:kr]ELMO MA[:vi]CỘT CHẮN CHỐNG VA CHẠM CÓ THỂ THU GỌN [:]

Anti-Crash Retractable Bollards
Anti-Crash Retractable Bollards
HVM- Anti-Crash Retractable Bollards1
HVM- Anti-Crash Retractable Bollards2
HVM- Anti-Crash Retractable Bollards3
Anti-Crash Retractable Bollards Anti-Crash Retractable Bollards HVM- Anti-Crash Retractable Bollards1 HVM- Anti-Crash Retractable Bollards2 HVM- Anti-Crash Retractable Bollards3

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:]