Scroll Top

[:en]

FastTrack Rooms for Microsoft Teams Offer

Deploy two Microsoft Teams Rooms at no charge*!

 

Contact us to find out more >

About FastTrack Rooms

The FastTrack Rooms offer provides eligible customers* with installation services, provided by Microsoft Gold Partner ESCO, for up to two Microsoft Teams Rooms at no charge.

With the Microsoft FastTrack program, you can rest easy while ESCO brings you through a fuss-free process to deploy your Teams Rooms. Our certified team of dedicated specialist are always ready to assist you in building your office of the future.

Eligibility Criteria for FastTrack Rooms offer

 • Must have minimum of 150 qualifying Office 365 licenses

 • Hardware not provided

 • Meeting Room license not provided

 • Not available in all geographies

Microsoft Teams Rooms turn any room into an easy-to-use and inclusive collaboration space where everyone has a place at the table, regardless where they sit.

Microsoft FastTrack
Easy to use with a consistent Teams experience
Flexible solutions and devices to make any room a Teams room
Microsoft FastTrack
Inclusive meetings for everyone, from anywhere
Microsoft FastTrack
Secure and managed capabilities for a secure and reliable experience

What MTR devices are available?

Microsoft have developed solutions in collaboration with strategic partners, here are some certified Microsoft Teams Rooms systems available below.

Logitech Tap

The Logitech Tap touch-screen controller connects to any computer via USB, and is designed as a video conferencing room solution for Microsoft Teams Rooms and Skype® Room Systems as well as Zoom and Google.

Logitech Tap

Crestron Flex

Crestron Flex solutions natively support the most popular third-party UC platforms; Microsoft Teams, Skype for Business, and Zoom Rooms software in an easy-to-use and manage solution.

Crestron Flex

Poly

Poly offers a variety of room collaboration options for Microsoft Teams users that range from personal office to large conference rooms, while ensuring the simplicity and high-quality audio and video experience.

Poly -Microsoft FastTrack

Get started today with FastTrack Rooms!

To request this offer, submit the form and one of our Microsoft specialists at ESCO will get in touch to determine eligibility and learn more about your requirements.
  [:vi]

  Ưu đãi FastTrack Rooms cho Microsoft Teams

  TRIỂN KHAI HAI PHÒNG MICROSOFT TEAMS MIỄN PHÍ *!

   

  Liên hệ ngay

  Giới thiệu FASTTRACK rooms

  Ưu đãi FastTrack Rooms cung cấp cho khách hàng đủ điều kiện * dịch vụ cài đặt, được cung cấp bởi Đối tác Vàng của Microsoft ESCO, cho tối đa hai Phòng Microsoft Teams miễn phí.

  Chương trình Microsoft FastTrack, bạn có thể yên tâm với ESCO mang đến cho bạn quy trình đơn giản để triển khai Phòng nhóm của bạn. Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc xây dựng văn phòng trong tương lai.

  TIÊU CHÍ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI FASTTRACK ROOMS

  • Phải có tối thiểu 150 licenses Office 365

  • Không cung cấp phần cứng

  • Không cung cấp Meeting Room license

  • Không có sẵn ở tất cả các khu vực

  CÁC PHÒNG CỦA MICROSOFT TEAMS CÓ THỂ CHUYỂN BẤT KỲ PHÒNG NÀO THÀNH MỘT KHÔNG GIAN DỄ SỬ DỤNG VÀ ĐỘC QUYỀN Nơi MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ SỬ DỤNG.

  Microsoft FastTrack
  Dễ dàng sử dụng với  kinh nghiệm sử dụng Teams
  Giải pháp linh hoạt có thể biến bất kì phòng nào thành Teams room
  Microsoft FastTrack
  Giải pháp phòng họp toàn diện cho mọi người mọi nơi
  Microsoft FastTrack
  Khả năng bảo mật và quản lý cho trải nghiệm an toàn tuyệt vời

  CÓ NHỮNG THIẾT BỊ MTR NÀO?

  Microsoft đã phát triển các giải pháp với sự cộng tác của các đối tác chiến lược, dưới đây là một số hệ thống Microsoft Teams Room được chứng nhận có sẵn bên dưới.

  Logitech Tap

  Bộ điều khiển màn hình cảm ứng Logitech Tap kết nối với bất kỳ máy tính nào qua USB và được thiết kế như giải pháp phòng hội nghị truyền hình cho Phòng Microsoft Teams và Hệ thống phòng Skype® cũng như Zoom và Google.

  Logitech Tap

  Crestron Flex

  Các giải pháp Crestron Flex hỗ trợ các nền tảng UC của bên thứ ba phổ biến nhất; Phần mềm Microsoft Teams, Skype for Business và Zoom Rooms trở thành giải pháp dễ sử dụng và quản lý.

  Crestron Flex

  Poly

  Poly cung cấp nhiều phương án cộng tác trong phòng cho người dùng Microsoft Teams, từ văn phòng cá nhân đến phòng hội nghị lớn, đồng thời đảm bảo sự đơn giản và trải nghiệm âm thanh và video chất lượng cao.

  Poly -Microsoft FastTrack

  Get started today with FastTrack Rooms!

  To request this offer, submit the form and one of our Microsoft specialists at ESCO will get in touch to determine eligibility and learn more about your requirements.
   [:kr]

   FastTrack Rooms for Microsoft Teams Offer

   Deploy two Microsoft Teams Rooms at no charge*!

    

   Contact us to find out more >

   About FastTrack Rooms

   The FastTrack Rooms offer provides eligible customers* with installation services, provided by Microsoft Gold Partner ESCO, for up to two Microsoft Teams Rooms at no charge.

   With the Microsoft FastTrack program, you can rest easy while ESCO brings you through a fuss-free process to deploy your Teams Rooms. Our certified team of dedicated specialist are always ready to assist you in building your office of the future.

   Eligibility Criteria for FastTrack Rooms offer

   • Must have minimum of 150 qualifying Office 365 licenses

   • Hardware not provided

   • Meeting Room license not provided

   • Not available in all geographies

   Microsoft Teams Rooms turn any room into an easy-to-use and inclusive collaboration space where everyone has a place at the table, regardless where they sit.

   Microsoft FastTrack
   Easy to use with a consistent Teams experience
   Flexible solutions and devices to make any any room a Teams room
   Microsoft FastTrack
   Inclusive meetings for everyone, from anywhere
   Microsoft FastTrack
   Secure and managed capabilities for a secure and reliable experience

   What MTR devices are available?

   Microsoft have developed solutions in collaboration with strategic partners, here are some certified Microsoft Teams Rooms systems available below.

   Logitech Tap

   The Logitech Tap touch-screen controller connects to any computer via USB, and is designed as a video conferencing room solution for Microsoft Teams Rooms and Skype® Room Systems as well as Zoom and Google.

   Logitech Tap

   Crestron Flex

   Crestron Flex solutions natively support the most popular third-party UC platforms; Microsoft Teams, Skype for Business, and Zoom Rooms software in an easy-to-use and manage solution.

   Crestron Flex

   Poly

   Poly offers a variety of room collaboration options for Microsoft Teams users that range from personal office to large conference rooms, while ensuring the simplicity and high-quality audio and video experience.

   Poly -Microsoft FastTrack

   Get started today with FastTrack Rooms!

   To request this offer, submit the form and one of our Microsoft specialists at ESCO will get in touch to determine eligibility and learn more about your requirements.
    [:]