Scroll Top

[:en]

Microsoft Teams Rooms

Enable everyone to be seen, heard, and fully participate from anywhere.  Seamlessly Connect people across the Hybrid Workplace

  Microsoft Teams Rooms are purpose-built, native calling and meeting solutions delivering a complete Teams meeting experience, with high-definition audio and video, on Teams certified 1st and 3rd party hardware.

  Teams Rooms go beyond what can be done with Teams on personal devices by providing unique in-room capabilities, like one-touch join, content cameras to share physical whiteboards into the meeting in an intelligent way, and proximity features like seamlessly transferring the room into a Teams meeting from your own personal device.

  Purpose-built for Teams
  meetings

  Advanced audio and video, and sharing

  Expansive device portfolio for any room

  Select from fully modularized or integrated form factors across Android or Windows operating systems

  Reimagined meeting room
  experiences

  Join meetings friction-free to engage in inclusive, collaborative meetings for all participants

  Easily managed from one
  place

  Fully manage and keep devices up to date, and ready to go in Teams Admin Center and enable 24×7 proactive management from Microsoft with Microsoft Teams Rooms Premium

  Easy to use and hassle free

  Create friction-free meeting spaces. Easily start or join a meeting, share ideas and content, and allow people to meet without distractions.

  Meeting Room Capacity

  (Coming soon) Help keep meeting spaces safe. Get an alert from Microsoft Teams Rooms when a room is at capacity.

  One Touch Join

  Join a meeting quickly and easily with a single touch.

  Proximity Join

  Join your meeting from the Teams Room without touch using your personal PC or mobile device.

  Voice Assistance

  Use natural language to engage Cortana and start or end a meeting with a verbal command.

  Room Remote

  (Coming soon) Control your Teams Room devices using the room remote experience in the Microsoft Teams mobile app.

  Microsoft Teams Cast

  (Coming soon) For ad-hoc meetings, cast content from your PC or mobile device to any display connected to a Teams Room device.

  Any room for any purpose.

  Microsoft Teams Rooms bridge the gap between in-person and remote attendees, so everyone can be seen, heard, and fully participate – whether they are working in small, medium or large meeting spaces.

  Focus Room

  Ideate and collaborate in spaces ideal for three to five people.

  Medium Room

  Share ideas and connect with up to eleven people in the room, and many more online.

  Large Room

  Designed to seat eighteen or more people, large meeting spaces are great for formal presentations, large team gatherings, and collaboration across work groups.

  Certified devices from leading hardware partners

  To deliver the best experience possible, Teams Rooms devices run a native Teams app built by Microsoft and are certified through a comprehensive audio/video testing and validation process.

  Certified devices from leading hardware partners

  Get started today with Microsoft Teams Rooms!

  Submit the form and one of our Microsoft specialists at ESCO will get in touch to determine eligibility and learn more about your requirements   [:kr]

   FastTrack Rooms for Microsoft Teams Offer

   Deploy two Microsoft Teams Rooms at no charge*!

    

   Contact us to find out more >

   About FastTrack Rooms

   The FastTrack Rooms offer provides eligible customers* with installation services, provided by Microsoft Gold Partner ESCO, for up to two Microsoft Teams Rooms at no charge.

   With the Microsoft FastTrack program, you can rest easy while ESCO brings you through a fuss-free process to deploy your Teams Rooms. Our certified team of dedicated specialist are always ready to assist you in building your office of the future.

   Eligibility Criteria for FastTrack Rooms offer

   • Must have minimum of 150 qualifying Office 365 licenses

   • Hardware not provided

   • Meeting Room license not provided

   • Not available in all geographies

   Microsoft Teams Rooms turn any room into an easy-to-use and inclusive collaboration space where everyone has a place at the table, regardless where they sit.

   Microsoft FastTrack
   Easy to use with a consistent Teams experience
   Flexible solutions and devices to make any any room a Teams room
   Microsoft FastTrack
   Inclusive meetings for everyone, from anywhere
   Microsoft FastTrack
   Secure and managed capabilities for a secure and reliable experience

   What MTR devices are available?

   Microsoft have developed solutions in collaboration with strategic partners, here are some certified Microsoft Teams Rooms systems available below.

   Logitech Tap

   The Logitech Tap touch-screen controller connects to any computer via USB, and is designed as a video conferencing room solution for Microsoft Teams Rooms and Skype® Room Systems as well as Zoom and Google.

   Logitech Tap

   Crestron Flex

   Crestron Flex solutions natively support the most popular third-party UC platforms; Microsoft Teams, Skype for Business, and Zoom Rooms software in an easy-to-use and manage solution.

   Crestron Flex

   Poly

   Poly offers a variety of room collaboration options for Microsoft Teams users that range from personal office to large conference rooms, while ensuring the simplicity and high-quality audio and video experience.

   Poly -Microsoft FastTrack

   Get started today with FastTrack Rooms!

   To request this offer, submit the form and one of our Microsoft specialists at ESCO will get in touch to determine eligibility and learn more about your requirements.
    [:vi]

    Microsoft Teams Rooms

    Cho phép mọi người có thể xem, nghe và tham gia từ bất cứ đâu.

    Kết nối mọi người trên cùng không gian làm việc

    Microsoft Teams Rooms là giải pháp cuộc họp và gọi điện có mục đích, được xây dựng có mục đích, mang lại trải nghiệm họp nhóm hoàn chỉnh, với âm thanh và video độ nét cao, trên phần cứng của bên thứ nhất và thứ ba được chứng nhận bởi Teams.

    Teams Rooms vượt xa những gì có thể làm với Teams trên thiết bị cá nhân bằng cách cung cấp các tính năng độc đáo trong phòng, như tham gia chỉ qua một chạm, camera để chia sẻ bảng viết vào cuộc họp theo cách thông minh và các tính năng lân cận như chuyển phòng vào một cuộc họp Teams từ thiết bị cá nhân của riêng bạn.

    Được xây dựng có mục đích cho các cuộc họp Teams

    Sử dụng và chia sẻ âm thanh và video chất lượng cao

    Danh mục thiết bị mở rộng cho mọi phòng

    Chọn từ các hệ số dạng được mô-đun hóa hoặc tích hợp hoàn toàn trên các hệ điều hành Android hoặc Windows

    Trải nghiệm phòng họp được mô phỏng lại

    Tham gia các cuộc họp một cách thoải mái để tham gia vào các cuộc họp hợp tác, toàn diện cho tất cả những người tham gia

    Dễ dàng quản lý tại một vị trí

    Quản lý hoàn toàn và luôn cập nhật trên các thiết bị, đồng thời sẵn sàng truy cập vào Trung tâm quản trị của Teams và bật tính năng quản lý chủ động 24×7 từ Microsoft với Microsoft Teams Rooms Premium

    Dễ quản lý

    Tạo không gian họp hiện đại. Dễ dàng bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp, chia sẻ ý tưởng và nội dung, đồng thời cho phép mọi người gặp gỡ trao đổi mà không bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân môi trường

    Công  suất  phòng  họp

    (Sắp có) Giúp giữ an toàn cho không gian họp. Nhận thông báo từ Phòng Microsoft Teams khi một phòng hết chỗ.

    Tham gia bằng một chạm

    Tham gia cuộc họp nhanh chóng chỉ với một lần chạm nhẹ

    Khả năng tham gia

    Tham gia cuộc họp từ Team room mà không cần chạm bằng PC cá nhân hoặc thiết bị di động.

    Hỗ trợ bằng giọng nói

    Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để thu hút Cortana và bắt đầu hoặc kết thúc cuộc họp bằng khẩu lệnh

    Điều khiển phòng từ xa

    (Sắp có) Điều khiển các thiết bị Team Rooms của bạn bằng trải nghiệm từ xa trong phòng trong ứng dụng Microsoft Teams dành cho thiết bị di động.

    Microsoft Teams Cast

    (Sắp có) Đối với các cuộc họp đặc biệt, hãy truyền nội dung từ PC hoặc thiết bị di động đến bất kỳ màn hình nào được kết nối với thiết bị Teams Room.

    Phòng họp cho mọi nhu cầu

    Phòng Microsoft Teams thu hẹp khoảng cách giữa người tham dự trực tiếp và người tham dự từ xa, vì vậy mọi người đều có thể được nhìn thấy, nghe thấy và tham gia đầy đủ – cho dù họ đang làm việc trong không gian họp nhỏ, vừa hay lớn.

    Phòng họp nhỏ

    Lý tưởng cho cuộc họp từ 3-5 người

    Phòng họp trung  bình

    Chia sẻ ý tưởng và kết nối với tối đa 11 người trong phòng và nhiều người khác trực tuyến.

    Phòng  họp  lớn

    Được thiết kế để chứa mười tám người trở lên, không gian họp lớn là nơi lý tưởng cho các buổi thuyết trình trang trọng, họp nhóm lớn và cộng tác giữa các nhóm làm việc.

    Thiết bị đã được chứng nhận bởi các đối tác hàng đầu

    Để mang lại trải nghiệm tốt nhất có thể, các thiết bị Teams Rooms chạy ứng dụng Teams gốc do Microsoft xây dựng và được chứng nhận thông qua quy trình xác thực và kiểm tra âm thanh / video toàn diện.

    Certified devices from leading hardware partners

    Get started today with Microsoft Teams Rooms!

    Submit the form and one of our Microsoft specialists at ESCO will get in touch to determine eligibility and learn more about your requirements     [:ph]

     Microsoft Teams Rooms

     Enable everyone to be seen, heard, and fully participate from anywhere.

     Seamlessly Connect people across the Hybrid Workplace

     Microsoft Teams Rooms are purpose-built, native calling and meeting solutions delivering a complete Teams meeting experience, with high-definition audio and video, on Teams certified 1st and 3rd party hardware.

     Teams Rooms go beyond what can be done with Teams on personal devices by providing unique in-room capabilities, like one-touch join, content cameras to share physical whiteboards into the meeting in an intelligent way, and proximity features like seamlessly transferring the room into a Teams meeting from your own personal device.

     Purpose-built for Teams
     meetings

     Advanced audio and video, and sharing

     Expansive device portfolio for any room

     Select from fully modularized or integrated form factors across Android or Windows operating systems

     Reimagined meeting room
     experiences

     Join meetings friction-free to engage in inclusive, collaborative meetings for all participants

     Easily managed from one
     place

     Fully manage and keep devices up to date, and ready to go in Teams Admin Center and enable 24×7 proactive management from Microsoft with Microsoft Teams Rooms Premium

     Easy to use and hassle free

     Create friction-free meeting spaces. Easily start or join a meeting, share ideas and content, and allow people to meet without distractions.

     Meeting Room Capacity

     (Coming soon) Help keep meeting spaces safe. Get an alert from Microsoft Teams Rooms when a room is at capacity.

     One Touch Join

     Join a meeting quickly and easily with a single touch.

     Proximity Join

     Join your meeting from the Teams Room without touch using your personal PC or mobile device.

     Voice Assistance

     Use natural language to engage Cortana and start or end a meeting with a verbal command.

     Room Remote

     (Coming soon) Control your Teams Room devices using the room remote experience in the Microsoft Teams mobile app.

     Microsoft Teams Cast

     (Coming soon) For ad-hoc meetings, cast content from your PC or mobile device to any display connected to a Teams Room device.

     Any room for any purpose.

     Microsoft Teams Rooms bridge the gap between in-person and remote attendees, so everyone can be seen, heard, and fully participate – whether they are working in small, medium or large meeting spaces.

     Focus Room

     Ideate and collaborate in spaces ideal for three to five people.

     Medium Room

     Share ideas and connect with up to eleven people in the room, and many more online.

     Large Room

     Designed to seat eighteen or more people, large meeting spaces are great for formal presentations, large team gatherings, and collaboration across work groups.

     Certified devices from leading hardware partners

     To deliver the best experience possible, Teams Rooms devices run a native Teams app built by Microsoft and are certified through a comprehensive audio/video testing and validation process.

     Certified devices from leading hardware partners

     Get started today with Microsoft Teams Rooms!

     Submit the form and one of our Microsoft specialists at ESCO will get in touch to determine eligibility and learn more about your requirements      [:]