Scroll Top

[:en]

Anti-Crash Fixed/ Removable Bollard Solutions (Standard Foundation)

Each Product is tested to international testing standards like American ASTM F 2656, British PAS 68 and latest IWA 14-1.

HVM
Anti-Crash Fixed/ Removable Bollard Solutions (Standard Foundation)
  • ESCO offers a wide range of impact tested bollard Fixed bollard solutions.
  • Each product comes with a any RAL color or aesthetic SS316 Cover option
  • Each Product is tested to international testing standards like American ASTM F 2656, British PAS 68 and latest IWA 14-1.
  • Shallow foundation and Surface mount bollard solutions are available where foundation depth is limited due to underground services and/or basement carparks
standard foundation

Product Specifications

Make/ModelBollard Dia/Height (mm)Aesthetic Cover Dia (mm)Foundation Depth (mm)TypeImpact Performance RatingEquivalent DOS Rating
ATG/SPK12273/10003061200FixedIWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:0.7K12
ATG/SPK12R273/10003061200RemovableIWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:0.0K12
ATG/SP1000 (Fixed | Removable)305/1000323750*Fixed/*RemovablePAS68: V/7500(N2)80/90:0/10K12
ATG/100127/900150550 or 300*Fixed/*RemovablePAS 68: V/3500(N1)/48/90:2.8/0.0<K4
Bristorm/Impeder 30219/1000235600Fixed/*RemovablePAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/0.0K4
Bristorm/Impeder 40219/1000235600Fixed/*RemovablePAS68: V/7500(N3)/64/90:4.0/16.7K8
Bristorm/Impeder 50273/1000306600Fixed/*RemovablePAS68: V/7500(N3)/80/90:10.6/11.1K12
Bristorm/Impeder 50HD323/1000350800Fixed/*RemovablePAS68: V/7500(N2)/80/90:0.8/18.1K12
Bristorm Stopper 10140/1000150725FixedBSI PAS 170; V / 2500 / 16 / 90 : 0.1
Bristorm Stopper 20168/1000180725FixedBSI PAS 170; V / 2500 / 32 / 90 : 1.8

[:en]HVM: Anti-Crash Fixed/ Removable Bollard Solutions (Standard Foundation)[:kr]ELMO MA[:vi]Cột chắn chống va chạm cố đinh/có thể di chuyển (nền tảng tiêu chuẩn)[:]

HVM- Anti-Crash Fixed: Removable Bollard Solutions (Standard Foundation)1
HVM- Anti-Crash Fixed: Removable Bollard Solutions (Standard Foundation)2
HVM- Anti-Crash Fixed: Removable Bollard Solutions (Standard Foundation)3
HVM- Anti-Crash Fixed: Removable Bollard Solutions (Standard Foundation)1 HVM- Anti-Crash Fixed: Removable Bollard Solutions (Standard Foundation)2 HVM- Anti-Crash Fixed: Removable Bollard Solutions (Standard Foundation)3

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:kr]
VISUALISERS

ELMO
L-12F

Easy and Powerful Global Standard Visualiser

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Native 4K Output via HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12)
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:TH]
VISUALISERS

ELMO
L-12F

Easy and Powerful Global Standard Visualiser

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Native 4K Output via HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12)
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:vi]
CCAN

Cột chắn chống va chạm cố đinh/có thể di chuyển (nền tảng tiêu chuẩn)

Các giải pháp được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế như Tiêu chuẩn của Mỹ ASTM F 2656, Tiêu chuẩn của Anh PAS 68 và tiêu chuẩn mới nhất IWA 14-1.

Cột chắn chống va chạm cố định/ có thể di chuyển
  • ESCO cung cấp các giải pháp cột chắn an ninh cố định đã được thử nghiệm va đập.
  • Mỗi sản phẩm có thể tuỳ chọn bất kì màu RAL theo mong muốn hoặc tuỳ chọn bọc SS316 thẩm mỹ
  • Móng nông và được đóng thẳng trên bề mặt
  • Mỗi Sản phẩm đều được kiểm tra theo các tiêu chuẩn thử nghiệm quốc tế như ASTM F 2656 của Mỹ, PAS 68 của Anh và tiêu chuẩn mới nhất IWA 14-1.
  • Các giải pháp có sẵn phù hợp cho các dịch vụ ngầm hoặc bãi đậu xe tầng hầm khi độ sâu nền bị hạn chế.
standard foundation

Product Specifications

Đơn vị sản xuất/ModelTỉ lệ  kích thước /chiều cao (mm)Kích thước bọc thẩm mỹ (mm)Độ sâu móng (mm)LoạiĐánh giá tác độngĐánh giá tương đương DOS 
ATG/SPK12273/10003061200Cố địnhIWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:0.7K12
ATG/SPK12R273/10003061200Có thể di chuyểnIWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:0.0K12
ATG/SP1000305/1000323750*Cố định/*Có thể di chuyểnPAS68: V/7500(N2)80/90:0/10K12
ATG/100127/900150550 or 300*Cố định/*Có thể di chuyểnPAS 68: V/3500(N1)/48/90:2.8/0.0<K4
Bristorm/Impeder 30219/1000235600*Cố định/*Có thể di chuyểnePAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/0.0K4
Bristorm/Impeder 40219/1000235600*Cố định/*Có thể di chuyểnPAS68: V/7500(N3)/64/90:4.0/16.7K8
Bristorm/Impeder 50273/1000306600*Cố định/*Có thể di chuyểnPAS68: V/7500(N3)/80/90:10.6/11.1K12
Bristorm/Impeder 50HD323/1000350800*Cố định/*Có thể di chuyểnPAS68: V/7500(N2)/80/90:0.8/18.1K12
Bristorm Stopper 10140/1000150725Cố địnhBSI PAS 170; V / 2500 / 16 / 90 : 0.1
Bristorm Stopper 20168/1000180725Cố địnhBSI PAS 170; V / 2500 / 32 / 90 : 1.8

[:en]HVM: Anti-Crash Fixed/ Removable Bollard Solutions (Standard Foundation)[:kr]ELMO MA[:vi]Cột chắn chống va chạm cố đinh/có thể di chuyển (nền tảng tiêu chuẩn)[:]

HVM- Anti-Crash Fixed: Removable Bollard Solutions (Standard Foundation)1
HVM- Anti-Crash Fixed: Removable Bollard Solutions (Standard Foundation)2
HVM- Anti-Crash Fixed: Removable Bollard Solutions (Standard Foundation)3
HVM- Anti-Crash Fixed: Removable Bollard Solutions (Standard Foundation)1 HVM- Anti-Crash Fixed: Removable Bollard Solutions (Standard Foundation)2 HVM- Anti-Crash Fixed: Removable Bollard Solutions (Standard Foundation)3

Liên hệ ngay với ESCO

Hãy chia sẻ với chúng tôi về dự án mới của bạn bằng cách nhấn nút “Liên hệ” và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.

[:]