Scroll Top

[:en]

Anti-Crash Shallow Bollard Solutions

Each Product is tested to international testing standards like American ASTM F 2656, British PAS 68 and latest IWA 14-1.

HVM
Anti-Crash Shallow Bollard Solutions
  • ESCO offers a wide range of impact tested Shallow Fixed & Removable Bollard solutions.
  • Each product comes with any RAL color or aesthetic SS316 Cover option
  • Each Product is tested to international testing standards like American ASTM F 2656, British PAS 68 and latest IWA 14-1.
  • Shallow foundation and Surface mount bollard solutions are available where foundation depth is limited due to underground services and/or basement carparks.
Hostile Vehicle Mitigation

Product Specifications

Make/ModelBollard Dia/Height (mm)Aesthetic Cover Dia (mm)Foundation Depth (mm)TypeImpact Performance RatingEquivalent DOS Rating
ATG/SP1000/112305/1000323112Fixed/*RemovablePAS68: V/7500(N2)/64/90:1.2/3.1

IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:13.8

K8

K12

ATG/SP1000/150305/1000323150Fixed/*RemovablePAS68: V/7500(N2)/64/90:0.1/0.0

PAS68: V/7500(N2)/80/90:5.8/27.4

K8

K12

ATG/Gladiator305/1000323203Fixed/*RemovableASTM F2656-07; M50P1K12
ATG/Centurion (Fixed | Removable)150×300/1100 (H)155×306170*Fixed/*RemovableIWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:1.9K12
ATG/SP400 Shallow Fixed203/980219175FixedPAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/0.0K4
ATG/SP400 Shallow Lift Out198/975219350RemovablePAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/3.5K12
Bristorm/Impeder 30 Shallow219/1000235400FixedPAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/0.0K4
Bristorm/Impeder 50 Shallow323/1000350300FixedIWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:3K12
Marshalls/RG 75/30194/1000203152Fixed/*RemovablePAS68: V/7500(N2)/48/90:1.5/0.0K4
Marshalls/RG 75/40244/1000250152Fixed/*RemovablePAS 68:2013:V/7500(N2)/64/90:1.8/0.0K8
Marshalls/RG 72/50244/1000250175FixedIWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:5.7K12
Marshalls/RG 25/40168/1000180152FicedPAS 68:2010:V/2500(M2)/64/90:2.3/0.0<K4
Heald/Mantis 64200×500/1100 (H)Customized250FixedPAS68: V/7500(N2)/64/90:0.0/0.0K8
Heald/Mantis 80200×500/1100 (H)Customized300FixedIWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:7.5K12
Heald/Mini Raptor200/1000Customized200FixedPAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/0.0K4
PF/SSB-F70 Super Shallow Bollard219/90023570FixedIWA 14-1: V/7200[N2A]/48/90:0.4K4

[:en]HVM: Anti-Crash Shallow Bollard Solutions[:kr]ELMO MA[:vi]HVM: Anti-Crash Shallow Bollard Solutions[:]

Anti-Crash Shallow Bollard Solutions
Anti-Crash Shallow Bollard
Anti-Crash Shallow Bollard
Anti-Crash Shallow Bollard Solutions Anti-Crash Shallow Bollard Anti-Crash Shallow Bollard

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:kr]
VISUALISERS

ELMO
L-12F

Easy and Powerful Global Standard Visualiser

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Native 4K Output via HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12)
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:TH]
VISUALISERS

ELMO
L-12F

Easy and Powerful Global Standard Visualiser

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Native 4K Output via HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12)
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:vi]
CCAN

Cột chắn chống va chạm móng nông

Mỗi Sản phẩm đều được kiểm tra theo các tiêu chuẩn thử nghiệm quốc tế như ASTM F 2656 của Mỹ, PAS 68 của Anh và IWA 14-1 mới nhất.

GIẢI PHÁP CỘT CHẮN CHỐNG VA CHẠM MÓNG NÔNG
  • ESCO cung cấp một loạt các giải pháp Cột chắn an ninh cố định & có thể tháo rời đã được thử nghiệm va đập.
  • Mỗi sản phẩm có thể tuỳ chọn màu RAL hoặc tùy chọn vỏ bọc thẩm mỹ SS316
  • Mỗi Sản phẩm đều được kiểm tra theo các tiêu chuẩn thử nghiệm quốc tế như ASTM F 2656 của Mỹ, PAS 68 của Anh và IWA 14-1 mới nhất.
  • Các giải pháp móng nông và bollard gắn trên bề mặt có sẵn khi độ sâu của móng bị hạn chế do các dịch vụ ngầm và / hoặc bãi đậu xe tầng hầm.
Hostile Vehicle Mitigation

Thông tin sản phẩm

Đơn vị sản xuất/ModelKích thước/Chiều cao (mm)Kích thước vỏ bọc (mm)Độ sâu móng (mm)LoạiĐánh giá hiệu suất tác độngĐánh giá tương đương DOS 
ATG/SP1000/112305/1000323112Cố định/*Có thể di chuyểnPAS68: V/7500(N2)/64/90:1.2/3.1

IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:13.8

K8

K12

ATG/SP1000/150305/1000323150Cố định/*Có thể di chuyểnPAS68: V/7500(N2)/64/90:0.1/0.0

PAS68: V/7500(N2)/80/90:5.8/27.4

K8

K12

ATG/Gladiator305/1000323203Cố định/*Có thể di chuyểnASTM F2656-07; M50P1K12
ATG/Centurion150×300/1100 (H)155×306170*Cố định/*Có thể di chuyểnIWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:1.9K12
ATG/SP400 Shallow Fixed203/980219175Cố địnhPAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/0.0K4
ATG/SP400 Shallow Lift Out198/975219350Có thể di chuyểnPAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/3.5K12
Bristorm/Impeder 30 Shallow219/1000235400Cố địnhPAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/0.0K4
Bristorm/Impeder 50 Shallow323/1000350300Cố địnhIWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:3K12
Marshalls/RG 75/30194/1000203152Cố định/*Có thể di chuyểnPAS68: V/7500(N2)/48/90:1.5/0.0K4
Marshalls/RG 75/40244/1000250152Cố định/*Có thể di chuyểnPAS 68:2013:V/7500(N2)/64/90:1.8/0.0K8
Marshalls/RG 72/50244/1000250175Cố địnhIWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:5.7K12
Marshalls/RG 25/40168/1000180152Cố địnhPAS 68:2010:V/2500(M2)/64/90:2.3/0.0<K4
Heald/Mantis 64200×500/1100 (H)Customized250Cố địnhPAS68: V/7500(N2)/64/90:0.0/0.0K8
Heald/Mantis 80200×500/1100 (H)Customized300Cố địnhIWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:7.5K12
Heald/Mini Raptor200/1000Customized200Cố địnhPAS68: V/7500(N2)/48/90:0.0/0.0K4
PF/SSB-F70 Super Shallow Bollard219/90023570Cố địnhIWA 14-1: V/7200[N2A]/48/90:0.4K4

[:en]HVM: Anti-Crash Shallow Bollard Solutions[:kr]ELMO MA[:vi]HVM: Anti-Crash Shallow Bollard Solutions[:]

Anti-Crash Shallow Bollard Solutions
Anti-Crash Shallow Bollard
Anti-Crash Shallow Bollard
Anti-Crash Shallow Bollard Solutions Anti-Crash Shallow Bollard Anti-Crash Shallow Bollard

Liên hệ ngay với ESCO

Hãy chia sẻ với chúng tôi về dự án mới của bạn bằng cách nhấn nút “Liên hệ” và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.

[:]