Scroll Top

[:en]

Anti Vehicle Fence Range

Each Product is tested to international testing standards like American ASTM F 2656, British PAS 68 Standard.

HVM
Anti Vehicle Fence Range

Each variation of the anti-vehicle fence system has been crash tested to BSI PAS 68 with a 7,500kg vehicle at 30, 40 and 50mph, achieving between 2-4m penetration. The fence system itself is composed of anchor posts, line posts, wire rope and mechanical fittings. A detailed installation methodology can be found in the manufacturer’s installation manual and the associated general arrangement drawings.

V1 BG-Anti Vehicle Fence Range

Product Specifications

Bristorm Zero Fence

ASTM F2656 tested and rated

TypeVehicle (Kg)Speed (mph)Impact AngleStandardPerformance RatingPenetrationMajor Debris
Bristorm Zero6,8005090ASTM F2656M50 P10.0 / 0.8mn/a
Bristorm Zero-P26,8005090ASTM F2656M50 P23.0mn/a

Bristorm Fence System

BSI PAS 68 tested and rated

TypeVehicle (Kg)Speed (mph)Impact AngleStandardPerformance RatingPenetrationMajor Debris
Bristorm307,5003090BSI PAS 68V/ 7500 / 48 / 90 : 20 / 0.02.0m0.0m
Bristorm 307,5004045BSI PAS 68V/ 7500 / 64 / 45 : 20 / 0.02.0m0.0m
Bristorm 407,5004090BSI PAS 68V/ 7500 / 64 / 90 : 20 / 0.02.0m0.0m
Bristorm 507,5005090BSI PAS 68V/ 7500 / 80 / 90 : 20 / 12.02.0m12.0m
Bristorm LP2,5003090BSI PAS 68V/ 2500 / 48 / 90 : 1.64 / 2.861.64m2.86m
Bristorm LP2,5004090BSI PAS 68V/ 2500 / 64 / 90 : 3.2 / 4.53.2m4.5m
Bristorm IVP2,5004090BSI PAS 68V/ 2500 / 64 / 90 : 2.4 / 0.02.4m0.0m

Bristorm ZERO Anti-Vehicle Fence

ASTM F2656 tested and rated

TypeVehicle (Kg)Speed (mph)Impact AngleStandardPerformance RatingPenetrationMajor Debris
Bristorm Zero6,8005090ASTM F 2656M50 P10.0/ 0.8Mn/a
Bristorm Zero6,8005090ASTM F 2656M50 P13.0Mn/a

Bristorm Tensioned HVM Fences

TypeVehicle (Kg)Speed (mph)Impact AngleStandardPerformance RatingPenetrationMajor Debris
Bristorm307,5003090BSI PAS 68V/ 7500 / 48 / 90 : 20 / 0.02.0m0.0m
Bristorm 307,5004045BSI PAS 68V/ 7500 / 64 / 45 : 20 / 0.02.0m0.0m
Bristorm 407,5004090BSI PAS 68V/ 7500 / 64 / 90 : 20 / 0.02.0m0.0m
Bristorm 507,5005090BSI PAS 68V/ 7500 / 80 / 90 : 20 / 12.02.0m12.0m
Bristorm LP2,5003090BSI PAS 68V/ 2500 / 48 / 90 : 1.64 / 2.861.64m2.86m
Bristorm LP2,5004090BSI PAS 68V/ 2500 / 64 / 90 : 3.2 / 4.53.2m4.5m
Bristorm IVP2,5004090BSI PAS 68V/ 2500 / 64 / 90 : 2.4 / 0.02.4m0.0m

Bristorm Beam Barrier

Impact tested Available in LengthsMaterialHeightEnd Anchor PostsIntermediate Postsc/w
PAS68: 7.5 Tonne at 48Km/hr (0.3M Penetration)20.8m ~28.8mMild Steel Galvanized1230mm Guarded Height500mm Deep (Cast in Situ)200mm Deep (Bolted down)2xW-Beams and 2XSteel Ropes

[:en]HVM: Anti Vehicle Fence Range[:kr]ELMO MA[:vi]Hàng rào chống phương tiện[:]

Bristorm ZERO Anti-Vehicle Fence
Bristorm Tensioned HVM Fences
Bristorm Tensioned HVM Fences
Bristorm Tensioned HVM Fences
Anti Vehicle Fence Range
Bristorm ZERO Anti-Vehicle Fence Bristorm Tensioned HVM Fences Bristorm Tensioned HVM Fences Bristorm Tensioned HVM Fences Anti Vehicle Fence Range

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:kr]
VISUALISERS

ELMO
L-12F

Easy and Powerful Global Standard Visualiser

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Native 4K Output via HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12)
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:TH]
VISUALISERS

ELMO
L-12F

Easy and Powerful Global Standard Visualiser

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Native 4K Output via HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12)
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:vi]
CCAN

Hàng rào chống phương tiện

Các giải pháp được kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc tế như Tiêu chuẩn của Mỹ ASTM F 2656, Tiêu chuẩn của Anh PAS 68.

Hàng rào chống phương tiện

Mỗi hệ thống hàng rào chắn an ninh được kiểm tra va đầu BSI PAS 68 với phương tiện nặng 7,500kg ở tốc độ 30,40 và 50mph, đạt độ xuyên thủng 2-4m. Bản thân hệ thống hàng rào bao gồm trụ neo, trụ đường dây, dây thừng và các phụ kiện cơ khí. Khách hàng có thể tìm thấy phương pháp lắp đặt chi tiết trong sách hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất và các bản vẽ bố trí chung liên quan.

V1 BG-Anti Vehicle Fence Range

Thông số sản phẩm

Hàng rào Bristorm Zero 

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm và đánh giá ASTM F2656

LoạiPhương tiện(Kg)Tốc độ (mph)Hướng tác độngTiêu chuẩnĐánh giáĐộ xuyên thấuMảnh vỡ
Bristorm Zero6,8005090ASTM F2656M50 P10.0 / 0.8mn/a
Bristorm Zero-P26,8005090ASTM F2656M50 P23.0mn/a

Hệ thống hàng rào Bristorm 

Tiêu chuẩn đánh giá và kiểm nghiệm BSI PAS 68

LoạiPhương tiện (Kg)Tốc độ (mph)Hướng tác độngTiêu chuẩnĐánh giáĐộ xuyên thấuMảnh vỡ
Bristorm307,5003090BSI PAS 68V/ 7500 / 48 / 90 : 20 / 0.02.0m0.0m
Bristorm 307,5004045BSI PAS 68V/ 7500 / 64 / 45 : 20 / 0.02.0m0.0m
Bristorm 407,5004090BSI PAS 68V/ 7500 / 64 / 90 : 20 / 0.02.0m0.0m
Bristorm 507,5005090BSI PAS 68V/ 7500 / 80 / 90 : 20 / 12.02.0m12.0m
Bristorm LP2,5003090BSI PAS 68V/ 2500 / 48 / 90 : 1.64 / 2.861.64m2.86m
Bristorm LP2,5004090BSI PAS 68V/ 2500 / 64 / 90 : 3.2 / 4.53.2m4.5m
Bristorm IVP2,5004090BSI PAS 68V/ 2500 / 64 / 90 : 2.4 / 0.02.4m0.0m

Hệ thống hàng rào chống phương tiện Bristorm ZERO 

Tiêu chuẩn đánh giá và kiểm nghiệm ASTM F2656

LoạiPhương tiện(Kg)Tốc độ  (mph)Hướng tác độngTiêu chuẩnĐánh giáĐộ xuyên thấuMảnh vỡ
Bristorm Zero6,8005090ASTM F 2656M50 P10.0/ 0.8Mn/a
Bristorm Zero6,8005090ASTM F 2656M50 P13.0Mn/a

Cột chắn an ninh Bristorm Tensioned 

LoạiPhương tiện(Kg)Tốc độ (mph)Hướng tác độngTiêu chuẩnĐánh giáĐộ xuyên thấuMảnh vỡ
Bristorm307,5003090BSI PAS 68V/ 7500 / 48 / 90 : 20 / 0.02.0m0.0m
Bristorm 307,5004045BSI PAS 68V/ 7500 / 64 / 45 : 20 / 0.02.0m0.0m
Bristorm 407,5004090BSI PAS 68V/ 7500 / 64 / 90 : 20 / 0.02.0m0.0m
Bristorm 507,5005090BSI PAS 68V/ 7500 / 80 / 90 : 20 / 12.02.0m12.0m
Bristorm LP2,5003090BSI PAS 68V/ 2500 / 48 / 90 : 1.64 / 2.861.64m2.86m
Bristorm LP2,5004090BSI PAS 68V/ 2500 / 64 / 90 : 3.2 / 4.53.2m4.5m
Bristorm IVP2,5004090BSI PAS 68V/ 2500 / 64 / 90 : 2.4 / 0.02.4m0.0m

Rào chắn Bristorm Beam 

Kiểm nghiệm tác độngChiều dài có sẵnChất liệuChiều caoĐiểm cuốiĐiểm trung bìnhc/w
PAS68: 7.5 Tấn ở tốc độ 48Km/hr (Độ xuyên thấu 0.3M)20.8m ~28.8mSắt nhẹ mạ kẽmChiều cao có thể bảo vệ 1230mmSâu 500mm  (Cast in Situ)Sâu 200mm (Điểm bắt vít)2xW-Beams và dây thừng sắt 2X

[:en]HVM: Anti Vehicle Fence Range[:kr]ELMO MA[:vi]Hàng rào chống phương tiện[:]

Bristorm ZERO Anti-Vehicle Fence
Bristorm Tensioned HVM Fences
Bristorm Tensioned HVM Fences
Bristorm Tensioned HVM Fences
Anti Vehicle Fence Range
Bristorm ZERO Anti-Vehicle Fence Bristorm Tensioned HVM Fences Bristorm Tensioned HVM Fences Bristorm Tensioned HVM Fences Anti Vehicle Fence Range

Liên hệ ngay với ESCO

Hãy chia sẻ với chúng tôi về dự án mới của bạn bằng cách nhấn nút “Liên hệ” và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.

[:]