Scroll Top

[:en]

Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM

With a variety of heights available, all shallow/surface mount bollard/blocker have a equivalent rating of K4,K8 and K12.

Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

We have wide range of Shallow/Surface Mount Bollard/blocker ranging from reputable brands such as Heald and ATG Raptor. With a variety of heights available, all shallow/surface mount bollard/blocker have a equivalent rating of K4,K8 and K12. These bollards provides you with high visible security protection.

Hostile Vehicle Mitigation

Product Specifications

Make/ModelBollard Dia/Height (mm)Aesthetic Cover Dia (mm)Foundation Depth (mm)ControlsImpact Performance RatingEquivalent DOS Rating
ATG/SPTT (Automatic | Manual)209, 280/1000NA900Automatic & ManualPAS68: V/7500(N2)/64/90:0.5/6.1K8
Heald/Raptor380/985NA500AutomaticPAS68:V/7500[N3]/80/90:3.3/18.9

ASTM: M50-P1 Zero Penetration

K12

K12

Heald Matador HT3273/1100306160Automatic & ManualIWA 14-1: V/7200[N3C]/64/90:1.3

IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:3.2

K8

K12

Heald Matador HT2219/1100255110Automatic & ManualPAS 68: V/7500(N2)/64/90:0.7/0.0K8
Tiso/AUIA 3595002000, 3000 & 4000Surface MountHydraulicASTM: 2656-07 M30:P1K4

[:en]HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker[:kr]ELMO MA[:vi]Cột chắn an ninh có thể thu gọn móng nông[:]

ESCO HM Solutions- Automatic Bollard

SPTT is a double telescopic bollard applicable for shallow foundation solutions (900mm deep foundation only)

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

ESCO HM Solutions- Automatic Bollard HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:kr]
VISUALISERS

ELMO
L-12F

Easy and Powerful Global Standard Visualiser

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Native 4K Output via HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12)
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:TH]
VISUALISERS

ELMO
L-12F

Easy and Powerful Global Standard Visualiser

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Native 4K Output via HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12)
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:vi]
CCAN

Cột chắn an ninh có thể thu gọn móng nông

Với các giải pháp cột chắn có chiều cao khác nhau, cột chắn móng nông xếp hạng tương đương K4, K8, và K12

Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

Chúng tôi có nhiều loại Cột chắn an ninh khác nhau, từ các thương hiệu uy tín như Heald và ATG Raptor. Với nhiều độ cao có sẵn, tất cả cột chắn lắp trên bề mặt đều có xếp hạng tương đương K4, K8 và K12. Những tấm bìa này cung cấp khả năng bảo vệ an ninh cao.

Hostile Vehicle Mitigation

Thông số sản phẩm

Đơn vị sản xuất/ModelKích thước/Chiều cao (mm)Kích thước vỏ bọc (mm)Độ sâu móng(mm)Kiểm soátĐánh giá hiệu suất tác động Đánh giá tương đương DOS 
ATG/SPTT209, 280/1000NA900Tự động & Thủ côngPAS68: V/7500(N2)/64/90:0.5/6.1K8
Heald/Raptor380/985NA500Tự độngPAS68:V/7500[N3]/80/90:3.3/18.9

ASTM: M50-P1 Zero Penetration

K12

K12

Heald Matador HT3273/1100306160Tự động & Thủ côngIWA 14-1: V/7200[N3C]/64/90:1.3

IWA 14-1: V/7200[N2A]/80/90:3.2

K8

K12

Heald Matador HT2219/1100255110Tự động & Thủ côngPAS 68: V/7500(N2)/64/90:0.7/0.0K8
Tiso/AUIA 3595002000, 3000 & 4000Surface MountThuỷ lựcASTM: 2656-07 M30:P1K4

[:en]HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker[:kr]ELMO MA[:vi]Cột chắn an ninh có thể thu gọn móng nông[:]

ESCO HM Solutions- Automatic Bollard

SPTT is a double telescopic bollard applicable for shallow foundation solutions (900mm deep foundation only)

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

ESCO HM Solutions- Automatic Bollard HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker HVM: Shallow/Surface Mount Retractable Bollard/Blocker

Liên hệ ngay với ESCO

Hãy chia sẻ với chúng tôi về dự án mới của bạn bằng cách nhấn nút “Liên hệ” và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.

[:]