Scroll Top

[:en]

Wedge Blocker Solutions

HVM

Active Wedge Blockers are usually used on driveways where access to the authorized vehicles is required in addition to the HVM requirement.

Wedge Blocker Solutions
  • Active Wedge Blockers are usually used on driveways where access to the authorized vehicles is required in addition to the HVM requirement. ESCO offers a range of Active Road Blocker/Wedge Barrier systems.
  • We offer both conventional and shallow foundation Wedge Blockers. Including Surface mount and Mobile blocker
  • Each system is tested to international testing standards like American ASTM F 2656, British PAS 68 and the latest IWA 14-1.
  • Shallow foundation and Surface mount Wedge Blocker solutions are available where foundation depth is limited due to underground services and/or basement carparks.

Product Specifications

Make/ModelRaised Height (mm)Available Widths (mm)Foundation Depth (mm)Operation DriveImpact Performance RatingEquivalent DOS Rating
ATG/Sentinel9652400~4200457HydraulicDOS K12 L3K12
Heald/Commander11652500~40001500HydraulicPAS68: V/30000[N3]/80/90:0.0/6.85K54
Heald/Viper10502500~4000400Hydraulic or ElectromechanicalPAS68:2010 V/7500[N3]/80/90/24.6

ASTM: 2656-07 M50:P1

K12
Heald/120011652500~40001500HydraulicPAS68: V/7500(N3)/80/90:0.0/14.3K12
Heald/8808802500~40001180HydraulicPAS68: V/7500[N2]/80/90:0/25K12
Tiso/AUIA 3595002000, 3000 & 4000Surface MountHydraulicASTM: 2656-07 M30:P1K4
Tiso/AUIA 3108002000, 3000 & 4000400HydraulicASTM: 2656-07 M30:P1K4
Tiso/RB358-06700Any width (modular)ZeroHydraulicASTM: 2656-07 M30:P2 (5.3m)K12

[:en]HVM: Wedge Blocker Solutions[:kr]ELMO MA[:vi]GIẢI PHÁP CỘT CHẮN AN NINH LOẠI CÀI [:]

Wedge Blocker Solutions
HVM: Wedge Blocker Solutions
HVM: Wedge Blocker Solutions
HVM: Wedge Blocker Solutions
Wedge Blocker Solutions HVM: Wedge Blocker Solutions HVM: Wedge Blocker Solutions HVM: Wedge Blocker Solutions

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:kr]
VISUALISERS

ELMO
L-12F

Easy and Powerful Global Standard Visualiser

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Native 4K Output via HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12)
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:TH]
VISUALISERS

ELMO
L-12F

Easy and Powerful Global Standard Visualiser

ELMO L-12 series is one of the best selling visualiser in the world. It assists teachers to visually explain any contents and enhances pupil’s comprehension. Features are more improved in connectivity and usability.

ELMO Visualizer L12F

[:en]L-12F[:]

ELMO Visualizer L-12F
ELMO Visualizer L-12F-Flexible
ELMO Visualizer L-12F-4K
ELMO Visualizer L-12F-Beweglich
ELMO Visualizer L-12F-Full-HD
ELMO Visualizer L-12F-RGB
ELMO Visualizer L-12F-SD
ELMO Visualizer L-12F ELMO Visualizer L-12F-Flexible ELMO Visualizer L-12F-4K ELMO Visualizer L-12F-Beweglich ELMO Visualizer L-12F-Full-HD ELMO Visualizer L-12F-RGB ELMO Visualizer L-12F-SD
Native 4K Output via HDMI
Zoom x288 (Optical Zoom x12 + Sensor x2 + Digital x12)
Annotation (by ELMO Interactive Toolbox or CRA Tablet
Adjustable Arm and Camera Head
Pass-through (HDMI/RGB)

Get in touch with ESCO

Talk to us about your next big project by by clicking the ‘Contact Us’ button and we will get back to you as soon as we can.

[:vi]
CCAN

Cột chắn an ninh loại cài

Cột chắn an ninh loại cài chủ động thường được sử dụng trên đường lái xe, nơi cần có quyền tiếp cận các phương tiện được phép ngoài yêu cầu Cột chắn an ninh.

Cột chắn an ninh loại cài
  • Cột chắn an ninh loại cài chủ động thường được sử dụng trên đường lái xe, nơi cần có quyền tiếp cận các phương tiện được phép ngoài yêu cầu Cột chắn an ninh.
  • ESCO cung cấp các hệ thống Chặn đường Chủ động / Rào chắn an ninh loại cài.
  • Chúng tôi cung cấp cả thiết bị cột chắn an ninh thông thường và móng nông. Bao gồm Surface mount và Mobile blocker. Mỗi hệ thống đều được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn thử nghiệm quốc tế như ASTM F 2656 của Mỹ, PAS 68 của Anh và IWA 14-1 mới nhất.
  • Các giải pháp Móng nông và Cột chắn loại cài gắn trên bề mặt có sẵn khi độ sâu của móng bị hạn chế do các dịch vụ ngầm và / hoặc bãi đậu xe ở tầng hầm.

Thông số sản phẩm

Đơn vị sản xuất/ModelChiều cao nâng lên (mm)Chiều rộng có sẵn (mm)Độ sâu móng (mm)Vận hànhĐánh giá hiệu suất tác động Xếp hạng DOS tương đương
ATG/Sentinel9652400~4200457Thuỷ lựcDOS K12 L3K12
Heald/Commander11652500~40001500Thuỷ lựcPAS68: V/30000[N3]/80/90:0.0/6.85K54
Heald/Viper10502500~4000400Thuỷ lực hoặc Điện cơPAS68:2010 V/7500[N3]/80/90/24.6

ASTM: 2656-07 M50:P1

K12
Heald/120011652500~40001500Thuỷ lựcPAS68: V/7500(N3)/80/90:0.0/14.3K12
Heald/8808802500~40001180Thuỷ lựcPAS68: V/7500[N2]/80/90:0/25K12
Tiso/AUIA 3595002000, 3000 & 4000Surface MountThuỷ lựcASTM: 2656-07 M30:P1K4
Tiso/AUIA 3108002000, 3000 & 4000400Thuỷ lựcASTM: 2656-07 M30:P1K4
Tiso/RB358-06700Any width (modular)ZeroThuỷ lựcASTM: 2656-07 M30:P2 (5.3m)K12

[:en]HVM: Wedge Blocker Solutions[:kr]ELMO MA[:vi]GIẢI PHÁP CỘT CHẮN AN NINH LOẠI CÀI [:]

Wedge Blocker Solutions
HVM: Wedge Blocker Solutions
HVM: Wedge Blocker Solutions
HVM: Wedge Blocker Solutions
Wedge Blocker Solutions HVM: Wedge Blocker Solutions HVM: Wedge Blocker Solutions HVM: Wedge Blocker Solutions

Liên hệ ngay với ESCO

Hãy chia sẻ với chúng tôi về dự án mới của bạn bằng cách nhấn nút “Liên hệ” và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi nhận được yêu cầu.

[:]