Scroll Top

[:en]Legrand Mobile VC Solution – Flexview Conferencing[:vi]Legrand Mobile VC – Giải pháp phòng họp linh hoạt [:kr]Legrand Mobile VC Solution – Flexview Conferencing[:TH]Legrand Mobile VC Solution – Flexview Conferencing[:ph]Legrand Mobile VC Solution – Flexview Conferencing[:]

[:en]
Photo courtesy of Legrand

The Video Conferencing market is changing at a vertiginous speed since the Covid-19 situation and the growth for Hybrid spaces. The demand for products and solutions around Video Conferencing has increased significantly. In this article, we will review the Legrand Flexview Conferencing Cart.
Image 1. – Legrand Flexview Conferencing Cart (Display Purchase sold separately.)

This product is a mix between MidleAtlantic and Vadio efforts combined to provide this mobile cart for VC systems. The Mobile cart is able to accommodate most of the displays, up to 75” size, and it has built-in Camera, microphones and speakers (Vaddio Huddleshot FC) so we do not need to worry about the installation of the camera or any brackets mounting accessories for camera and speakers, thus, making it easy for both the client and the installation crew.

The camera is a 125 degrees FOV with a 2x Zoom, ideal for small and medium spaces. There is the possibility to pair the system with an external microphone, table or ceiling mounted for larger spaces. The cart comes with levelling feet so that one is able to move the cart to another space using the castor wheels. There is also a shelf for us to place other equipment such as a touch screen or Wireless Presentation Device.

For us to connect to a PC that runs the video conferencing software, we just need to connect a single UBS cable so that we can take ownership of the in-built Microphone, speakers and camera.

If you are interested in this express-installation mobile system, please do not hesitate to contact us at [email protected] for more information.

[:vi]

Ảnh phòng của Legrand

Thị trường Họp trực tuyến đang thay đổi với tốc độ chóng mặt kể từ khi dịch Covid-19 xảy ra và sự phát triển của không gian Hybrid. Nhu cầu về các sản phẩm và giải pháp xung quanh Phòng họp trực tuyến, Hội nghị truyền hình đã tăng lên đáng kể. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đánh giá Phòng họp hội nghị linh hoạt của Legrand. 

Image 1. – Legrand Flexview Conferencing Cart
Image 1. – Legrand Flexview Conferencing CartẢnh 1. – Giá đỡ di động cho phòng Legrand (Màn hình hiển thị tách riêng)

Sản phẩm này là sự kết hợp giữa nỗ lực của MidleAtlantic và Vadio kết hợp để cung cấp giỏ hàng di động này cho các hệ thống VC. Xe đẩy hàng di động có thể chứa hầu hết các màn hình, kích thước lên đến 75 ”và có Camera, micrô và loa tích hợp (Vaddio Huddleshot FC) nên chúng tôi không cần lo lắng về việc lắp đặt máy ảnh hoặc bất kỳ giá đỡ nào. Việc lắp các phụ kiện cho camera và loa, do đó, dễ dàng cho cả khách hàng và đội ngũ lắp đặt.

Máy ảnh này có FOV 125 độ với Zoom 2x, lý tưởng cho không gian vừa và nhỏ. Có khả năng ghép nối hệ thống với micrô bên ngoài, bàn hoặc gắn trên trần nhà cho những không gian lớn hơn. Xe đẩy có các chân cân bằng để người ta có thể di chuyển xe đến không gian khác bằng các bánh xe lăn. Ngoài ra còn có giá để chúng ta đặt các thiết bị khác như màn hình cảm ứng hoặc Thiết bị trình chiếu không dây.

Để chúng tôi kết nối với PC chạy phần mềm hội nghị truyền hình, chúng tôi chỉ cần kết nối một cáp UBS duy nhất để chúng tôi có thể sở hữu Micrô, loa và máy ảnh tích hợp.

Nếu bạn quan tâm đến hệ thống di động lắp đặt nhanh này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] để biết thêm thông tin.

[:kr]
Photo courtesy of Legrand

The Video Conferencing market is changing at a vertiginous speed since the Covid-19 situation and the growth for Hybrid spaces. The demand for products and solutions around Video Conferencing has increased significantly. In this article, we will review the Legrand Flexview Conferencing Cart.
Image 1. – Legrand Flexview Conferencing Cart (Display Purchase sold separately.)

This product is a mix between MidleAtlantic and Vadio efforts combined to provide this mobile cart for VC systems. The Mobile cart is able to accommodate most of the displays, up to 75” size, and it has built-in Camera, microphones and speakers (Vaddio Huddleshot FC) so we do not need to worry about the installation of the camera or any brackets mounting accessories for camera and speakers, thus, making it easy for both the client and the installation crew.

The camera is a 125 degrees FOV with a 2x Zoom, ideal for small and medium spaces. There is the possibility to pair the system with an external microphone, table or ceiling mounted for larger spaces. The cart comes with levelling feet so that one is able to move the cart to another space using the castor wheels. There is also a shelf for us to place other equipment such as a touch screen or Wireless Presentation Device.

For us to connect to a PC that runs the video conferencing software, we just need to connect a single UBS cable so that we can take ownership of the in-built Microphone, speakers and camera.

If you are interested in this express-installation mobile system, please do not hesitate to contact us at [email protected] for more information.

[:TH]
Photo courtesy of Legrand

The Video Conferencing market is changing at a vertiginous speed since the Covid-19 situation and the growth for Hybrid spaces. The demand for products and solutions around Video Conferencing has increased significantly. In this article, we will review the Legrand Flexview Conferencing Cart.
Image 1. – Legrand Flexview Conferencing Cart (Display Purchase sold separately.)

This product is a mix between MidleAtlantic and Vadio efforts combined to provide this mobile cart for VC systems. The Mobile cart is able to accommodate most of the displays, up to 75” size, and it has built-in Camera, microphones and speakers (Vaddio Huddleshot FC) so we do not need to worry about the installation of the camera or any brackets mounting accessories for camera and speakers, thus, making it easy for both the client and the installation crew.

The camera is a 125 degrees FOV with a 2x Zoom, ideal for small and medium spaces. There is the possibility to pair the system with an external microphone, table or ceiling mounted for larger spaces. The cart comes with levelling feet so that one is able to move the cart to another space using the castor wheels. There is also a shelf for us to place other equipment such as a touch screen or Wireless Presentation Device.

For us to connect to a PC that runs the video conferencing software, we just need to connect a single UBS cable so that we can take ownership of the in-built Microphone, speakers and camera.

If you are interested in this express-installation mobile system, please do not hesitate to contact us at [email protected] for more information.

[:ph]
Photo courtesy of Legrand

The Video Conferencing market is changing at a vertiginous speed since the Covid-19 situation and the growth for Hybrid spaces. The demand for products and solutions around Video Conferencing has increased significantly. In this article, we will review the Legrand Flexview Conferencing Cart.
Image 1. – Legrand Flexview Conferencing Cart (Display Purchase sold separately.)

This product is a mix between MidleAtlantic and Vadio efforts combined to provide this mobile cart for VC systems. The Mobile cart is able to accommodate most of the displays, up to 75” size, and it has built-in Camera, microphones and speakers (Vaddio Huddleshot FC) so we do not need to worry about the installation of the camera or any brackets mounting accessories for camera and speakers, thus, making it easy for both the client and the installation crew.

The camera is a 125 degrees FOV with a 2x Zoom, ideal for small and medium spaces. There is the possibility to pair the system with an external microphone, table or ceiling mounted for larger spaces. The cart comes with levelling feet so that one is able to move the cart to another space using the castor wheels. There is also a shelf for us to place other equipment such as a touch screen or Wireless Presentation Device.

For us to connect to a PC that runs the video conferencing software, we just need to connect a single UBS cable so that we can take ownership of the in-built Microphone, speakers and camera.

If you are interested in this express-installation mobile system, please do not hesitate to contact us at [email protected] for more information.

[:]