Scroll Top

[:en] ESCO AV Vietnam supports Nguyen Sieu school hosted the Launching campaign “Race to Zero”[:vi] ESCO AV Việt Nam hỗ trợ trường Nguyễn Siêu tổ chức Lễ phát động COP26[:]

[:en]As a pioneer school in the green development movement, Nguyen Sieu School became the first school in Hanoi to participate in the “Race To Zero” campaign on September 23, 2021. To nurture and promote the spirit of green development. With that spirit, Nguyen Sieu School organized the COP26 Launching Ceremony with the desire to maintain its position as a pioneer in the field of education in the locality, propagate and promote green lifestyles, contributing to reducing the impact and effects of climate change.

ESCO AV Việt Nam hỗ trợ trường Nguyễn Siêu tổ chức Lễ phát động COP265
ESCO AV Việt Nam hỗ trợ trường Nguyễn Siêu tổ chức Lễ phát động COP265

With technical support from ESCO AV Vietnam, Nguyen Sieu school successfully hosted the Launching campaign “Race to Zero” – which is supported for the Launching Ceremony of the United Nations Conference on Climate Change (COP26) on Friday, 6 November 2021.

ESCO AV Việt Nam hỗ trợ trường Nguyễn Siêu tổ chức Lễ phát động COP265

With the theme “The Responsibilities of Youth and Communities on Climate Change”, the Launching Ceremony of the United Nations Conference on Climate Change (COP26) was chaired and organized by Nguyen Sieu School, the event was honoured to welcome with the presence of representatives of the British Embassy in Vietnam, the United Nations Development Program and the United Nations Environment Program.

ESCO AV Việt Nam hỗ trợ trường Nguyễn Siêu tổ chức Lễ phát động COP265
ESCO AV Việt Nam hỗ trợ trường Nguyễn Siêu tổ chức Lễ phát động COP265

The event discussed the responsibilities of Vietnamese youth on climate change as well as projects that Vietnamese youth can participate in to raise awareness and take action to contribute to the reduction of impacts and impacts. influence of climate change.

 [:vi]Là ngôi trường tiên phong trong phong trào phát triển xanh, Trường Nguyễn Siêu đã trở thành ngôi trường đầu tiên tại Hà Nội tham gia vào chiến dịch “Race To Zero” vào ngày 23 tháng 9 năm 2021. Để nuôi dưỡng và quảng bá tinh thần ấy, Trường Nguyễn Siêu tổ chức Lễ Phát động COP26 với mong muốn giữ vững vị trí là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương, tuyên truyền và quảng bá về lối sống xanh góp phần vào giảm thiểu tác động và ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi khí hậu.

ESCO AV Việt Nam hỗ trợ trường Nguyễn Siêu tổ chức Lễ phát động COP265

Với chủ đề “Trách nhiệm của Thanh niên và Cộng đồng về Biến đổi khí hậu”, Lễ Phát động Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) được chủ trì tổ chức bởi Trường Nguyễn Siêu, sự kiện vinh dự đón tiếp sự góp mặt của đại diện Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc.

ESCO AV Việt Nam hỗ trợ trường Nguyễn Siêu tổ chức Lễ phát động COP265

Sự kiện sẽ cùng thảo luận về trách nhiệm của thanh niên Việt Nam về biến đổi khí hậu cũng như những dự án thanh niên Việt Nam có thể tham gia để nâng cao nhận thức, hành động để góp phần vào việc giảm thiểu tác động và ảnh hưởng của hiện tượng.

ESCO AV Việt Nam hỗ trợ trường Nguyễn Siêu tổ chức Lễ phát động COP265

Với sự hỗ trợ kĩ thuật từ ESCO AV Việt Nam, sự kiện đã diễn ra thành công theo hình thức Online Seminar trên fanpage của trường Nguyễn Siêu thứ 6 ngày 5 tháng 11 năm 2021 theo giờ Việt Nam vừa qua.

 

 [:]